UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Postovi obeleženi sa ‘Višnja Sretović Brković’

 • Izbor: Višnja Sretović Brković, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 11/04/2019
  Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor istraživača saradnika stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Višnja Sretović Brković, dipl.inž.arh. izabere u istraživačko zvanje istraživač saradnik. Izveštaj Komisije se nalazi u Opštoj službi Fakulteta (II sprat, soba 204) i dostupan je javnosti trideset dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor: Višnja Sretović Brković, dipl.inž.arh. i Matija Brković, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 26/03/2014
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaji Komisija za izbor istraživača – saradnika, stavljaju na uvid javnosti. Komisije predlažu da se Višnja Sretović Brković, dipl.inž.arh. i Matija Brković, dipl.inž.arh. izaberu u istraživačko zvanje istraživač – saradnik. Izveštaji Komisija se nalaze u Opštoj službi Fakulteta (II sprat, soba 204) i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.