UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Postovi obeleženi sa ‘Ratko Kadović’

  • Publikacija: PREDEO IGRE – KOŠUTNJAK: Principi arhitektonskog projektovanja u svetlu klimatskih promena

    By Arhitektonski fakultet on 16/09/2014
    Monografija „Predeo igre – Košutnjak: Principi arhitektonskog projektovanja u svetlu klimatskih promena“ predstavlja sumirane rezultate dvogodišnjeg istraživanja sprovedenog na Univerzitetu u Beogradu - Arhitektonskom fakultetu. Na prvoj godini Master akademskih studija, tokom dve uzastopne školske godine (2010/11. i 2011/12), Arhitektonski dizajn studio koji vodi doc. dr Ana Nikezić, sa oko 15 studenata po generaciji, imao je zadatak da ispita položaj, obim i karakter park-šume Košutnjak u Beogradu, a sa ciljem da se ova važna i skoro zaboravljena park-šuma vrati na kulturnu mapu grada.