UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Postovi obeleženi sa ‘prelaz studenata sa drugih fakulteta’

 • Obaveštenje za prelaz studenata sa drugih fakulteta u školskoj 2019/20

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 29/08/2019
  / Prijava kandidata: 03.09.2019. / Studenti drugih visokoškolskih ustanova, koji su ostvarili najmanje 60 ESPB bodova na upisanom studijskom programu akademskih studija arhitekture, mogu se upisati na studijske programe osnovnih i integrisanih akademskih studija arhitekture na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu u školskoj 2019/2020, do broja utvrđenog odlukom Nastavno - naučnog veća...
 • Obaveštenje za prelaz studenata sa drugih fakulteta u školskoj 2018/19

  By Arhitektonski fakultet on 31/08/2018
  / Prijava kandidata: 03.09.2018. / Studenti drugih visokoškolskih ustanova, koji su ostvarili najmanje 60 ESPB bodova na upisanom studijskom programu akademskih studija arhitekture, mogu se upisati na studijske programe osnovnih i integrisanih akademskih studija arhitekture na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu u školskoj 2018/2019, do broja utvrđenog odlukom Nastavno - naučnog veća...
 • Obaveštenje za prelaz studenata sa drugih fakulteta u školskoj 2017/18

  By Arhitektonski fakultet on 22/08/2017
  / Prijava kandidata: 01. i 02.09.2017. / Studenti drugih visokoškolskih ustanova, koji su ostvarili najmanje 60 ESPB bodova na upisanom studijskom programu akademskih studija arhitekture, mogu se upisati na studijske programe osnovnih i integrisanih akademskih studija arhitekture na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu u školskoj 2017/2018, do broja utvrđenog odlukom Nastavno - naučnog veća...
 • Obaveštenje za prelaz studenata sa drugih fakulteta u školskoj 2016/17

  By Arhitektonski fakultet on 12/08/2016
  / Prijava kandidata: 01,02,03. i 05.09.2016. / Studenti drugih visokoškolskih ustanova, koji su ostvarili najmanje 60 ESPB bodova na upisanom studijskom programu akademskih studija arhitekture, mogu se upisati na studijske programe osnovnih i intergisanih akademskih studija arhitekture na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu u školskoj 2016/2017, do broja utvrđenog odlukom Nastavno - naučnog veća...
 • Obaveštenje za prelaz studenata sa drugih fakulteta u školskoj 2015/16

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 11/08/2015
  Studenti drugih univerziteta, odnosno drugih visokoškolskih ustanova, koji su ostvarili najmanje 60 ESPB bodova na upisanom studijskom programu osnovnih akademskih studija arhitekture, mogu se upisati na drugu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija arhitekture na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu u školskoj 2015/2016, do broja utvrđenog odlukom Nastavno-naučnog veća.