UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Postovi obeleženi sa ‘Neda Džombić’

 • Studenti druge godine MASA u poseti Muzeju savremene umetnosti u Beogradu

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 09/10/2017
  Studenti druge godine Master akademskih studija Arhitektura, usmerenja Arhitektonsko konstrukterstvo, su prvi posetili rekonstruisani Muzej savremene umetnosti u Beogradu, pre svečanog otvaranja muzeja. Poseta muzeju organizovana je u petak, 06. oktobra 2017. godine, u okviru predmeta MASA-AK23021 STUDIO M03AK – Projekat 2017/18, mentor dr Nenad Šekularac, van. profesor i asistent Neda Džombić, čiji je tematski okvir zadatka orijentisan ka kulturi i umetnosti kao mestu prepoznavanja odnosa u društvu.
 • Izbor: Neda Džombić, mast.inž.arh. i Miloš Maneski, dipl.građ.inž.

  By Arhitektonski fakultet on 03/02/2016
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor dva saradnika za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Arhitektonsko knstrukterstvo, stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Neda Džombić, mast.inž.arh, i Miloš Maneski, dipl.građ.inž, izaberu u zvanje asistenta, na Departmanu za arhitektonske tehnologije za navedenu oblast. Izveštaj Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupna je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbori: Darko Pavićević, inž. arh. i Neda Džombić, inž. arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 06/03/2015
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor dva saradnika za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Arhitektonsko konstrukterstvo, stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Darko Pavićević, inž. arh. i Neda Džombić, inž. arh., izaberu u zvanje saradnika u nastavi na Departmanu za arhitektonske tehnologije, za navedenu oblast. Izveštaj Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.