UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Postovi obeleženi sa ‘Kurs M5U.5. – Seminar 4 – Modelovanje urbanih sistema’

  • Kurs M5.2. – Seminar: Izbor seminara

    By Arhitektonski fakultet on 14/02/2014
    Studenti prve godine Master akademskih studija biraju Seminare u okviru Modula M5 Projekat 1, usmerenje (A, U, AT). Seminari se ne biraju elektronski, već se studenti prijavljuju kod nastavnika na prvim vežbama, nakon čega nastavnici zaključuju spiskove i dostavljaju ih studentskoj službi najkasnije do 3. marta 2014. godine. Studenti sa usmerenja Arhitektura biraju dva seminara od ponuđenih, od kojih jedan mora biti M5.2. – SEMINAR Artikulacija arhitektonskog dela, nastavnik MILAN VUJOVIĆ, vanredni profesor. Studenti sa usmerenja Arhitektonske tehnologije biraju dva seminara od ponuđenih, od kojih jedan mora biti M5.2. – SEMINAR Artikulacija arhitektonskog dela, nastavnik MILAN VUJOVIĆ, Vanredni profesor. Studenti sa usmerenja Urbanizam pohađaju seminare sa svog departmana i imaju mogućnost da slušaju predavanja na seminaru M5.2. – SEMINAR Artikulacija arhitektonskog dela, nastavnik MILAN VUJOVIĆ, Vanredni profesor. Nastava na svim predmetima se održava prema rasporedu za letnji semestar 2013/14.