UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Postovi obeleženi sa ‘Kurs M4.5. – Seminar 4 – Obnova i rekonstrukcija – Grad i dizajn’

 • Kurs M4.5. – Seminar 4 – Grad i dizajn: Termin dodatnog kolokvijuma

  By Arhitektonski fakultet on 10/02/2014
  Dodatni kolokvijum iz predmeta Grad i dizajn održaće se u utorak, 11.02.2014. godine, u amfiteatru, u terminu od 11.00 do 12.00 časova. Pravo na jedan dodatni kolokvijum imaju samo studenti koji nisu prisustvovali kolokvijumu iz tog dela gradiva.
 • Kurs M4.5. – Seminar 4 – Grad i dizajn: Kolokvijumi

  By Arhitektonski fakultet on 22/01/2014
  U skladu sa planom i programom održavanja nastave na predmetu Seminar 4.5 Obnova i rekonstrukcija – Grad i dizajn, predviđeno je da se kolokvijumi/test rade u 7. i 13. nedelji aktivnog dela nastave na predmetu. Shodno kurikulumu predmeta, prvi i drugi kolokvijum su održani u tom terminu, a obaveza studenata podrazumeva da redovno pohađaju predavanja na Seminaru, što je i praćeno upisivanjem tokom nastave. U tom smislu, studenti koji nisu polagali 1. kolokvijum neće imati nadoknadu i nov test, ali će im se izaći u susret sa drugačijom preraspodelom poena na predmetu gde se manji deo poena odnosi na same kolokvijume - da ne bi bili previše oštećeni svojim odsustvovanjem sa nastave: 50 poena koji se stiču u aktivnom delu nastave rasporediće se na sledeći način: • Aktivnost tokom nastave 20 poena (vrednovaće se na osnovu evidencije koja je vođena tokom semestra) • Rezultati ostvareni na kolokvijumima ( 1. kolokvijum 15 poena i 2. kolokvijum 15 poena).