UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Postovi obeleženi sa ‘klizišta’

 • Održan stručni skup “Novi modeli stanovanja za ugrožene u poplavama”

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 25/06/2014
  Na skupu "Novi modeli stanovanja za ugrožene u poplavama” je održano 13 predavanja o planiranju, projektovanju i izgradnji naselja ugroženih u poplavama i klizištima. Predavanja su održali profesori sa 6 različitih fakulteta i predstavnici državnih institucija zaduženih za obnovu naselja ugroženih u poplavama. Nakon predavanja održane su radionice pod mentorstvom 20 profesora, asistenata i stručnih saradnika sa Arhitektonskog fakulteta. Učešće u radionicama uzelo je 130 studenata različitih nivoa studija koji su u timovima radili na kreiranju idejnih rešenja projekata privremenih i stalnih objekata, planiranju scenarija stanovanja u vanrednim situacijama i istraživanju načina kako ideju realizovati u projekat.
 • Radionice: Novi modeli stanovanja za ugrožene u poplavama

  By Arhitektonski fakultet on 11/06/2014
  U okviru Stručnog skupa Novi modeli stanovanja za ugrožene u poplavama, koji se održava u periodu od 12. do 15. juna 2014. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, biće održane i studentske radionice. Radna grupa Arhitektonskog fakulteta poziva studente da pročitaju program i da se na osnovu toga prijave na dole navedeni link za jednu od ponuđenih radionica. Prijave će trajati do četvrtka, 12. juna 2014, do 16 časova.
 • Stručni skup: Novi modeli stanovanja za ugrožene u poplavama

  By Arhitektonski fakultet on 04/06/2014
  Od 12. do 15. juna 2014. Radna grupa Arhitektonskog fakulteta organizuje Stručni skup na temu Novi modeli stanovanja za ugrožene u poplavama na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Osnovni ciljevi ovog stručnog skupa jesu edukacija i otvaranje multidisciplinarnog teorijskog diskursa kao polazišta za razvijanje metodologije u procesu obnove ugroženih područja.
 • Poziv članovima Inženjerske komore Srbije za stručno-tehničku pomoć

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 26/05/2014
  Povodom vanredne situacije u Republici Srbiji i Republici Srpskoj, prouzrokovane poplavama i pojavom klizišta, Inženjerska komora Srbije je formirala Koordinaciono telo, u čiji sastav su imenovani svi članovi Upravnog odbora, koje će na zahtev državnih institucija za pružanje stručne pomoći u otklanjanju posledica nastalih na objektima i zemljištu, u svim regionalnim centrima formirati stručne timove sastavljene od inženjera različitih struka, radi pomoći državnim organima u sanaciji nastale štete.