УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Пројект: Learning Economies. Modelling Community-Led Local Development for the Sustainable Economic Trajectories оf the Negotin аnd Zlatibor Regions

  By Архитектонски факултет on 11/06/2016
  Циљ пројекта је идентификација и конструисање модела интервенција у трајекторијама регионалног развоја који се заснива на концепту локалног развоја вођеног заједницом (Community Led Local Development - CLLD). Модел ће садржати физбилити студију за имплементацију проактивне веб-платформе чија је сврха подршка локалном развоју кроз промовисање природних, културних и економских потенцијала територије, као и кроз информисање, едукацију и омогућавање сарадње између фирми, заједница и управа на националном и међународном нивоу.
 • Презентација пројекта, радионица, округли сто и иницијални радни састанак: Learning Economies

  By Архитектонски факултет on 01/06/2016
  У четвртак, 26. маја 2016. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду одржани су уводна презентација пројекта, радионица и округли сто, као и иницијални радни састанак партнера на пројекту „Learning Economies. Modelling Community-Led Local Development for the Sustainable Economic Trajectories оf the Negotin аnd Zlatibor Regions“...
 • Избор: др Јелена Живковић, дипл.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 30/10/2015
  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, ул. Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор наставника за ужу научну, односно уметничку област: Урбанизам и просторно планирање, ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се др Јелена Живковић, дипл.инж.арх, изабере у звање ванредног професора, на Департману за урбанизам, за наведену област. Извештај Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.