UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Postovi obeleženi sa ‘Jelena Milošević’

 • Izbor: dr Jelena Milošević, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 07/10/2016
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat Komisije za izbor nastavnika za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Arhitektonsko konstrukterstvo, stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Jelena Milošević, dipl.inž.arh, izabere u zvanje docenta, na Departmanu za arhitektektonske tehnologije, za navedenu oblast. Referat Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Odbrana doktorske disertacije: Jelena Milošević, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 18/02/2016
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Jelena Milošević, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju: ”Izogeometrijska analiza u morfogenezi površinskih konstruktivnih sistema", u subotu 20.02.2016. godine u 12.00 sati, u sali 254 Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.
 • Izbor: Jelena Milošević, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 28/11/2014
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor saradnika za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Arhitektonsko konstrukterstvo, stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se JELENA MILOŠEVIĆ, dipl.inž.arh., izabere u zvanje asistenta na Departmanu za arhitektonske tehnologije za navedenu oblast. Izveštaj Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor: Jelena Milošević, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 14/08/2014
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaji Komisija za izbor istraživača – saradnika stavljaju na uvid javnosti. Komisije predlažu da se Jelena Milošević, dipl.inž.arh., izabere u istraživačko zvanje istraživač – saradnik. Izveštaj Komisije se nalazi u Opštoj službi Fakulteta (II sprat, soba 204) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.