UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Postovi obeleženi sa ‘Jelena Ivanović Šekularac’

  • Izbor: dr Jelena Ivanović Šekularac, dipl.inž.arh.

    By Arhitektonski fakultet on 11/05/2017
    Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat Komisije za izbor nastavnika za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada, stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Jelena Ivanović Šekularac, izabere u zvanje redovnog profesora, na Departmanu za arhitektonske tehnologije, za navedenu oblast. Referat Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.