UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Postovi obeleženi sa ‘Jefto Terzović’

 • Izbor: dr Jefto Terzović, dipl.inž.arh. – izmena Sažetka Referata Komisije

  By Arhitektonski fakultet on 13/09/2017
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Sažetak br. 02-11/1-37 od 12.09.2017. godine, Referata Komisije za izbor nastavnika br. 02-11/1-19 od 30.06.2017. godine, za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Arhitektonsko konstrukterstvo, na Departmanu za arhitektektonske tehnologije, stavlja na uvid javnosti. Sažetak Referata Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor: dr Jefto Terzović, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 13/07/2017
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak Komisije za izbor nastavnika za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Arhitektonsko konstrukterstvo, stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Jefto Terzović, dipl.inž.arh, izabere u zvanje docenta, na Departmanu za arhitektektonske tehnologije, za navedenu oblast. Referat i Sažetak Komisije se nalaze u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupni su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Pristupno predavanje 23.06.2017 (odloženo na 26.06.2017): METALNE KONSTRUKCIJE – savremena i nekonvencionalna primena od razrade koncepta do detalja

  By Arhitektonski fakultet on 14/06/2017
  Pristupno predavanje će se održati na Arhitektonskom fakultetu, u petak 23. juna 2017. godine, u sali 200, sa početkom u 14.15 časova. Kandidati će držati pristupno predavanje u trajanju od jednog školskog časa (minimalno trajanje predavanja je 30, a maksimalno 45 minuta) i to po sledećem redosledu: kandidat dr Saša Đorđević u 14.15 časova, kandidat dr Jefto Terzović u 15.15 časova.
 • Odbrana doktorske disertacije: Jefto Terzović, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 12/07/2016
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Jefto Terzović, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju: ”Projektovanje seizmički otpornih arhitektonskih objekata korišćenjem panela od konstrukcionog stakla ili polikarbonata", u sredu 13.07.2016. godine u 10.00 sati, u sali 254 Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.