UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Postovi obeleženi sa ‘izbor’

 • Izbor u zvanje asistenta sa doktoratom: dr Ruža Okrajnov-Bajić, dipl. građ. inž.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 10/10/2019
  Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu obaveštava sve zainteresovane da se Referat Komisije za izbor saradnika za užu naučnu oblast: Arhitektonsko konstruktertsvo i konstruktivni sistemi, stavlja na uvid javnosti.
 • Konkurs za izbor saradnika – 07.08.2019.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 07/08/2019
  UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor: Saradnika u zvanje ASISTENT SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast: Arhitektonsko konstrukterstvo i konstruktivni sistemi, na Departmanu za arhitektonske tehnologije. Izbor se vrši na određeno vreme u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom i
 • Konkurs za izbor nastavnika – 07.08.2019.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 07/08/2019
  UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor: Nastavnika u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje, na Departmanu za arhitekturu, Izbor se vrši na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
 • Konkurs za izbor nastavnika – 10.07.2019.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 15/07/2019
  Konkurs, za izbor nastavnika u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast: Istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i obnova graditeljskog nasleđa, na Departmanu za arhitekturu.
 • Konkurs za izbor nastavnika – 27.03.2019.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 27/03/2019
  UNIVERZITET U BEOGRADU – ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor nastavnika u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu umetničku oblast: Likovne umetnosti, na Departmanu za arhitekturu. Izbor se vrši na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
 • Konkurs za izbor nastavnika – 20.03.2019.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 20/03/2019
  UNIVERZITET U BEOGRADU – ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor nastavnika u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu umetničku oblast: Likovne umetnosti, na Departmanu za arhitekturu. Izbor se vrši na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
 • Konkurs za izbor nastavnika – 13.03.2019.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 13/03/2019
  UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor Nastavnika u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast: Urbanizam, na Departmanu za urbanizam. Izbor se vrši na određeno vreme, sa punim radnim vremenom, na vremenski period od pet godina.
 • Konkurs za izbor nastavnika – 06.03.2019.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 06/03/2019
  UNIVERZITET U BEOGRADU – ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor Nastavnika u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast: Arhitektonsko projektovanje, na Departmanu za arhitekturu. Izbor se vrši na određeno vreme, sa punim radnim vremenom, na vremenski period od pet godina.
 • Konkurs za izbor nastavnika – 13.02.2019.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 13/02/2019
  UNIVERZITET U BEOGRADU – ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor: Nastavnika u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast: Arhitektonske konstrukcije, na Departmanu za arhitektonske tehnologije; Nastavnika u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast: Arhitektonske konstrukcije, na Departmanu za arhitektonske tehnologije; Nastavnika u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast: Arhitektonsko konstrukterstvo i konstruktivni sistemi, na Departmanu za arhitektonske tehnologije.
 • Konkurs za izbor nastavnika – 23.01.2019.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 23/01/2019
  UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor Nastavnika u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje, na Departmanu za arhitekturu. Izbor se vrši na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
 • Konkurs za izbor nastavnika – 16.01.2019.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 16/01/2019
  UNIVERZITET U BEOGRADU – ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor Nastavnika u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast: Urbanizam, na Departmanu za urbanizam. Izbor se vrši na određeno vreme u trajanju od pet godina, sa punim radnim vremenom.
 • Konkurs za izbor nastavnika – 14.11.2018.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 14/11/2018
  UNIVERZITET U BEOGRADU – ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor: Nastavnika u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast: Urbanizam, na Departmanu za urbanizam. Izbor se vrši na određeno vreme u trajanju od pet godina, sa punim radnim vremenom.
 • Konkurs za izbor nastavnika – 18.07.2018.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 23/07/2018
  UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor: Nastavnika u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje, na Departmanu za arhitekturu. Izbor se vrši na određeno vreme u trajanju od pet godina, sa punim radnim vremenom.
 • Konkurs za izbor nastavnika – 13.06.2018.

  By Arhitektonski fakultet on 14/06/2018
  UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs za izbor Nastavnika u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje, na Departmanu za arhitekturu. Izbor se vrši na određeno vreme u trajanju od pet godina, sa punim radnim vremenom.
 • Konkurs za izbor nastavnika – 06.06.2018.

  By Arhitektonski fakultet on 06/06/2018
  UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor nastavnika u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje, na Departmanu za arhitekturu. Izbor se vrši na određeno vreme u trajanju od pet godina, sa punim radnim vremenom.
 • Konkurs za izbor nastavnika – 02.05.2018.

  By Arhitektonski fakultet on 02/05/2018
  UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor nastavnika u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast: Arhitektonske konstrukcije, na Departmanu za arhitektonske tehnologije. Izbor se vrši na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
 • Konkurs za izbor saradnika – 21.03.2018.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 21/03/2018
  UNIVERZITET U BEOGRADU – ARHITEKTONSKI FAKULTET raspisuje konkurs za izbor: 1. Jednog saradnika u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast: Urbanizam, na Departmanu za urbanizam. Izbor se vrši na određeno vreme u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom; 2. Jednog saradnika u zvanje SARADNIKA U NASTAVI za užu naučnu oblast: Nacrtna geometrija i geometrija arhitektonske forme, na Departmanu za arhitekturu. Izbor se vrši na određeno vreme u trajanju od jedne godine, sa punim radnim vremenom;
 • Konkurs za izbor nastavnika – 21.03.2018.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 21/03/2018
  UNIVERZITET U BEOGRADU – ARHITEKTONSKI FAKULTET raspisuje konkurs za izbor: 1. Dva nastavnika u zvanje VANREDNOG PROFESORA za užu umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje, na Departmanu za arhitekturu. Izbor se vrši na određeno vreme u trajanju od pet godina, sa punim radnimvremenom. 2. Jednog nastavnika u zvanje DOCENTA za užu umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje, na Departmanu za arhitekturu. Izbor se vrši na određeno vreme u trajanju od pet godina, sa punim radnimvremenom. 3. Jednog nastavnika u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast: Urbanizam, na Departmanu za urbanizam. Izbor se vrši na određeno vreme u trajanju od pet godina, sa punim radnimvremenom.
 • Kurs M6.2. – Seminari: Izbor seminara za 2. godinu MASA

  By Arhitektonski fakultet on 02/10/2014
  Studenti 2. godine Master akademskih studija sa usmerenja Arhitektura i Arhitektonske tehnologije su obavezni da pohađaju 2 seminara, od kojih jedan sa matičnog usmerenja a drugi po izboru. Privaljivanje se vrši neposredno kod nastavnika u utvrđenom terminu nastave.