UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Postovi obeleženi sa ‘izbor nastavnika i saradnika’

 • Izbor u zvanje asistenta sa doktoratom: dr Dušan Stojanović, dipl.inž.arh. – izmena Referata Komisije

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 25/10/2019
  UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET obaveštava sve zainteresovane da se Referat Komisije za izbor saradnika za užu naučnu oblast: Arhitektonsko projektovanje, stavlja na uvid javnosti.
 • Izbor u zvanje asistenta sa doktoratom: dr Ruža Okrajnov-Bajić, dipl. građ. inž.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 10/10/2019
  Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu obaveštava sve zainteresovane da se Referat Komisije za izbor saradnika za užu naučnu oblast: Arhitektonsko konstruktertsvo i konstruktivni sistemi, stavlja na uvid javnosti.
 • Konkurs za izbor nastavnika – 25.09.2019.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 26/09/2019
  UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor nastavnika u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast: Arhitektonsko konstrukterstvo i konstruktivni sistemi, na Departmanu za arhitektonske tehnologije. Izbor se vrši na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
 • Izbor u zvanje vanrednog profesora: dr Ksenija Lalović, dipl.inž.arh

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 30/08/2019
  Komisija predlaže da se dr Ksenija Lalović, dipl.inž.arh, izabere u zvanje vanrednog profesora, na Departmanu za urbanizam, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalazi se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Konkurs za izbor saradnika – 07.08.2019.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 07/08/2019
  UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor: Saradnika u zvanje ASISTENT SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast: Arhitektonsko konstrukterstvo i konstruktivni sistemi, na Departmanu za arhitektonske tehnologije. Izbor se vrši na određeno vreme u trajanju od tri godine, sa punim radnim vremenom i
 • Konkurs za izbor nastavnika – 07.08.2019.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 07/08/2019
  UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor: Nastavnika u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje, na Departmanu za arhitekturu, Izbor se vrši na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
 • Konkurs za izbor nastavnika – 10.07.2019.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 15/07/2019
  Konkurs, za izbor nastavnika u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast: Istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i obnova graditeljskog nasleđa, na Departmanu za arhitekturu.
 • Izbor u zvanje docenta: dr Ratka Čolić, dipl.inž.arh

  By Arhitektonski fakultet on 07/06/2019
  Komisija predlaže da se dr Ratka Čolić, dipl.inž.arh, izabere u zvanje docenta, na Departmanu za urbanizam, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalazi se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor u zvanje docenta: dr Marija Milinković, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 01/05/2019
  Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak referata Komisije za izbor nastavnika za užu naučnu oblast: Arhitektonsko projektovanje, stavljaju na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Marija Milinković, dipl.inž.arh, izabere u zvanje docenta, na Departmanu za arhitekturu, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalazi se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor u zvanje redovnog profesora: dr um. Milorad Mladenović, dipl. slikar

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 30/04/2019
  Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak referata Komisije za izbor nastavnika za užu umetničku oblast: Likovne umetnosti, stavljaju na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr um. Milorad Mladenović, dipl. slikar, izabere u zvanje redovnog profesora, na Departmanu za arhitekturu, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalaze se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor u zvanje redovnog profesora: dr Mariela Cvetić, dipl.slikar

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 19/04/2019
  Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak referata Komisije za izbor nastavnika za užu umetničku oblast: Likovne umetnosti, stavljaju na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Mariela Cvetić, dipl. slikar, izabere u zvanje redovnog profesora, na Departmanu za arhitekturu, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalaze se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor u zvanje docenta: dr Milica Milojević, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 30/03/2019
  Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak referata Komisije za pripremu referata za izbor nastavnika za užu naučnu oblast: Urbanizam, stavljaju na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Milica Milojević, dipl.inž.arh, izabere u zvanje docenta, na Departmanu za urbanizam, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalazi se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor u zvanje docenta: dr Aleksandra Nenadović, dipl.inž.arh. (ažurirano)

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 28/03/2019
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak referata Komisije za izbor nastavnika za užu naučnu oblast: Arhitektonsko konstrukterstvo i konstruktivni sistemi, stavljaju na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Aleksandra Nenadović, dipl.inž.arh, izabere u zvanje docenta, na Departmanu za arhitektonske tehnologije, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalaze se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Konkurs za izbor nastavnika – 27.03.2019.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 27/03/2019
  UNIVERZITET U BEOGRADU – ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor nastavnika u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu umetničku oblast: Likovne umetnosti, na Departmanu za arhitekturu. Izbor se vrši na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
 • Izbor u zvanje vanrednog profesora: dr Budimir Sudimac, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 22/03/2019
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak referata Komisije za izbor nastavnika za užu naučnu oblast: Arhitektonske konstrukcije, stavljaju na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Budimir Sudimac, dipl.inž.arh, izabere u zvanje vanrednog profesora, na Departmanu za arhitektonske tehnologije, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalaze se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupni su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Konkurs za izbor nastavnika – 20.03.2019.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 20/03/2019
  UNIVERZITET U BEOGRADU – ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor nastavnika u zvanje REDOVNOG PROFESORA za užu umetničku oblast: Likovne umetnosti, na Departmanu za arhitekturu. Izbor se vrši na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
 • Izbor u zvanje redovnog profesora: dr Ana Radivojević, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 19/03/2019
  Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak referata Komisije za izbor nastavnika za užu naučnu oblast: Arhitektonske konstrukcije, stavljaju na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Ana Radivojević, dipl.inž.arh, izabere u zvanje redovnog profesora, na Departmanu za arhitektonske tehnologije, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalaze se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Konkurs za izbor nastavnika – 13.03.2019.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 13/03/2019
  UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor Nastavnika u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast: Urbanizam, na Departmanu za urbanizam. Izbor se vrši na određeno vreme, sa punim radnim vremenom, na vremenski period od pet godina.
 • Konkurs za izbor nastavnika – 06.03.2019.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 06/03/2019
  UNIVERZITET U BEOGRADU – ARHITEKTONSKI FAKULTET objavljuje konkurs, za izbor Nastavnika u zvanje DOCENTA za užu naučnu oblast: Arhitektonsko projektovanje, na Departmanu za arhitekturu. Izbor se vrši na određeno vreme, sa punim radnim vremenom, na vremenski period od pet godina.