UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Postovi obeleženi sa ‘Ivana Jevremović’

  • Izbor: Mila Mojsilović, mast.inž.arh, Ivana Jevremović, mast.inž.arh i Nikola Milanović, mast.inž.arh.

    By Arhitektonski fakultet on 26/05/2016
    Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor tri saradnika za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura, stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Mila Mojsilović, mast.inž.arh, Ivana Jevremović, mast.inž.arh i Nikola Milanović, mast.inž.arh, izaberu u zvanje asistenta, na Departmanu za arhitekturu za navedenu oblast. Izveštaj Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.