UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Postovi obeleženi sa ‘Dragana Vasiljević Tomić’

 • Izložba stručno-umetničkih ostvarenja: dr Dragana Vasiljević Tomić

  By Arhitektonski fakultet on 21/02/2018
  / Otvaranje: 22.02.2018. u 18.00, sala 200 / Pozivamo Vas na otvaranje izložbe stručno-umetničkih ostvarenja (projekata i realizacija) dr Dragane Vasiljević Tomić, dipl.inž.arh, koja će biti otvorena u četvrtak, 22. februara 2018. godine, u 18.00 časova u sali 200 (II sprat) Arhitektonskog fakulteta. Izložba će trajati do četvrtka, 01. marta 2018. godine. Dobrodošli!
 • Izbor u zvanje vanrednog profesora: dr Dragana Vasiljević Tomić, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 21/02/2018
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak referata Komisije za izbor nastavnika za užu umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje, stavljaju na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Dragana Vasiljević Tomić, dipl.inž.arh, izabere u zvanje vanrednog profesora, na Departmanu za arhitekturu, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalaze se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Predavanje: “Ništa manje od rezolucije” – dr Anastazios Telios (Anastasios Tellios)

  By Arhitektonski fakultet on 05/12/2017
  / 08.12.2017. u 12.30h, sala 200 / Pozivamo vas da prisustvujete gostujućem predavanju "Ništa manje od rezolucije", dr Anastaziosa Teliosa (Anastasios Tellios), vanrednog profesora teorije i prakse arhitektonskog projektovanja na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, koje će se održati u petak, 08. decembra 2017. godine u 12.30h u sali 200. Predavanje je organizovano u okviru nastave na II godini programa MAS Unutrašnja arhitektura, predmet Metode istraživanja kroz dizajn - van. prof. dr Dragana Vasiljević Tomić, i III godini programa OASA i IASA, predmet Metodologija projekta - van. prof. dr Vladimir Milenković.
 • Predavanje: “Proširene prirode” – dr Despojina Zavraka (Despoina Zavraka)

  By Arhitektonski fakultet on 05/12/2017
  / 07.12.2017. u 16.30h, sala 200 / Pozivamo vas da prisustvujete gostujućem predavanju "Proširene prirode", dr Despojine Zavrake (Despoina Zavraka), docenta projektovanja urbanog pejzaža na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, koje će se održati u četvrtak, 07. decembra 2017. godine u 16.30h u sali 200. Predavanje je organizovano u okviru nastave na II godini programa MAS Arhitektura, predmet Studio M03 - Seminar - 06: Opticon - van. prof. dr Dragana Vasiljević Tomić.
 • Izložba: Materijali u brojevima – linije letenja

  By Arhitektonski fakultet on 28/05/2014
  Pozivamo Vas na otvaranje izložbe Materijali u brojevima – linije letenja u subotu, 31. maja 2014. godine, u 19 časova, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd. Autori izložbe su Dragana Ćirić, Milan Katić i Rastko Mazić, a kurator je prof. dr Dragana Vasiljević Tomić. Izložba će trajati od 31. maja do 15. juna 2014.