UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Postovi obeleženi sa ‘dr Aleksandra Đukić’

  • Izbor u zvanje vanrednog profesora: dr Aleksandra Đukić, dipl.inž.arh.

    By Arhitektonski fakultet_Urednik on 18/01/2018
    Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak referata Komisije za izbor nastavnika za užu naučnu oblast: Urbanizam, stavljaju na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Aleksandra Đukić, dipl.inž.arh., izabere u zvanje vanrenog profesora, na Departmanu za urbanizam, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalaze se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.