UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Postovi obeleženi sa ‘Dejan Vasović’

 • Izbor: dr Dejan Vasović, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 20/01/2017
  Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat Komisije za izbor nastavnika za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Arhitektonsko konstrukterstvo stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Dejan Vasović, dipl.inž.arh., izabere u zvanje docenta, na Departmanu za arhitektektonske tehnologije, za navedenu oblast. Referat Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Odbrana doktorske disertacije: mr Dejan Vasović, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 04/07/2016
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Dejan Vasović, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju: ”Modelovanje ponašanja arhitektonskih objekata usled potresa od miniranja na površinskim kopovima", u utorak 05.07.2016. godine u 14.30 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.