УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Студенти прве године МАСА у посети Обедској бари: сусрет природе и историје као пројектни контекст

  By Архитектонски факултет_Уредник on 10/11/2017
  Група од 16 студената прве године Мастер академских студија Архитектура, (усмерење Архитектонско пројектовање, Студио: доцент др Александар Виденовић и сарадник др Милош Аранђеловић), посетили су крајем октобра 2017. године, чувени барско – мочварни комплекс, друго на свету заштићено природно добро: ОБЕДСКУ БАРУ, на потезу његовог лучног – потковичастог простирања у дужини од 14 км. између села Купиново и Обреж, у јужном Срему.
 • Избор: Владимир Лојаница, дипл.инж.арх.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 14/01/2014
  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, ул. Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор наставника за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско пројектовање и савремена архитектура ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се Владимир Лојаница, дипл.инж.арх, изабере у звање редовног професора, на Департману за артхитектуру, за наведену област. Извештај Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.
 • Избор: Горан Војводић, дипл.инж.арх, др Марија Милинковић, дипл.инж.арх. и Јован Митовић, дипл.инж.арх.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 06/01/2014
  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, ул. Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор три наставника за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско пројектовање и савремена архитектура ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се Горан Војводић, дипл.инж.арх, изабере у звање ванредног професора, а да се др Марија Милинковић, дипл.инж.арх. и Јован Митовић, дипл.инж.арх., изаберу у звање доцента, на Департману за архитектуру, за наведену област. Извештај Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.