УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије другог степена.
Трајање студија: 2 године120 ЕСПБ

Студије су структуиране као усмерене од првог семестра. Линије усмерења – модули су:
Архитектура,
Урбанизам,
Архитектонске технологије – Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда
Архитектонско конструктерство.

Усмерења – модули су повезани заједничким предметима (обавезним и изборним) у прва 3 семестра.
По завршетку наставе студент стиче диплому Мастер инжењер архитектуре – са назнаком усмерења.

3. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2015/16
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
17 МАСА-23010

Економија

Циљ курса је упознавање студената са економским аспектима града, почев од нивоа парцеле па до економског залеђа града. И то како са функсионисањем читаве градске привреде, тако и њених посебних делова, а нарочито земљишне, комуналне и стамбене привреде, дакле секторима од посебног јавног значаја.

КУРИКУЛУМ: Економија ФОРМУЛАР: Економија
18 МАСА-23020

Историја и теорија 3

Предмети изборног блока:
1. МАСА-23020-01: Теоријске основе симболичке и естетске комуникације у архитектури
2. МАСА-23020-02: Религија и архитектура
3. МАСА-23020-03: Архитектура и национални идентитет
4. МАСА-23020-04: Теорија планирања
5. МАСА-23020-05: Теоријске основе одрживог развоја
6. МАСА-23020-06: Економика у архитектури
7. МАСА-23020-07: Иновативни елементи и склопови у архитектури

19 МАСА-23030

Изборни предмет 3 – АРХИТЕКТУРА

Предмети изборног блока:
1. МАСА-23030-01: Места доколице у савременом граду: отворени јавни градски простори
2. МАСА-23030-02: Простори спектакла
3. МАСА-23030-03: Урбани објекти
4. МАСА-23030-04: Употреба наслеђа у савременој архитектури
5. МАСА-23030-05: Простори спектакла – до сцене са сцене
6. МАСА-23030-06: Стамбена архитектура у Србији у 19. и почетком 20. века
7. МАСА-23030-07: Економија – истраживање кроз пројекат
8. МАСА-23030-08: Дигитална анимација 3

20 МАСА-23040

Изборни предмет 3 – УРБАНИЗАМ

Предмети изборног блока:
1. МАСА-23040-01: Савремени урбани феномени
2. МАСА-23040-02: Моделовање креативног града
3. МАСА-23040-03: Урбани менаџмент
4. МАСА-23040-04: Архитекте и грађанске иницијативе за одрживи развој
5. МАСА-23040-05: Урбана регулатива
6. МАСА-23040-06: Урбана рекреација
7. МАСА-23040-07: Континуитет у развоју градова

21 МАСА-23050

Изборни предмет 3 – АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Предмети изборног блока:
1. МАСА-23050-01: Обнова зграда у контексту одрживе архитектуре
2. МАСА-23050-02: Технологије обнове зграда
3. МАСА-23050-03: Осветљење у ентеријеру
4. МАСА-23050-04: Специјалне конструкције
5. МАСА-23050-05: Претходно напрегнуте конструкције
6. МАСА-23050-06: Реконструкција и санација објеката високоградње
7. МАСА-23050-07: Дрвене структуре
8. МАСА-23050-08: LEED и еколошки аспекти архитектонске праксе

број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2015/16
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А22 МАСА-А23011

СТУДИО М03А – Пројекат

А23 МАСА-А23012

СТУДИО М03А – Семинар

А24 МАСА-А23013

СТУДИО М03А – Радионица

број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2015/16
МОДУЛ УРБАНИЗАМ
У22 МАСА-У23011

СТУДИО М03У – Пројекат

Креирање и обликовање у природном окружењу_предео посебних природних одлика

КУРИКУЛУМ: Креирање и обликовање у природном окружењу_предео посебних природних одлика ФОРМУЛАР: Креирање и обликовање у природном окружењу_предео посебних природних одлика СПИСАК СТУДЕНАТА: Креирање и обликовање у природном окружењу_предео посебних природних одлика
У23 МАСА-У23012

СТУДИО М03У – Семинар

Креирање и обликовање у природном окружењу

КУРИКУЛУМ: Креирање и обликовање у природном окружењу ФОРМУЛАР: Креирање и обликовање у природном окружењу
У24 МАСА-У23013

СТУДИО М03У – Радионица

Теренска истраживања у контексту креирања и обликовања у природном окружењу

КУРИКУЛУМ: Радионица ФОРМУЛАР: Радионица
број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2015/16
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ22 МАСА-АТ23011

СТУДИО М03АТ – Пројекат

АТ23.1 МАСА-АТ23012

СТУДИО М03АТ – Семинар 1

АТ23.2 МАСА-АТ23013

СТУДИО М03АТ – Семинар 2

АТ24 МАСА-АТ23014

СТУДИО М03АТ – Радионица

број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2015/16
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО
АК22 МАСА-АК23021

СТУДИО М03АК – Пројекат

Израда идејног пројекта хале са пројектом конструкције – конструктивни системи великих распона

КУРИКУЛУМ: Израда идејног пројекта хале са пројектом конструкције – конструктивни системи великих распона ФОРМУЛАР: Израда идејног пројекта хале са пројектом конструкције – конструктивни системи великих распона СПИСАК СТУДЕНАТА: Израда идејног пројекта хале са пројектом конструкције – конструктивни системи великих распона
АК23.1 МАСА-АК23022

СТУДИО М03АК – Семинар 1

Моделовање конструктивних система применом МКЕ

КУРИКУЛУМ: Моделовање конструктивних система применом МКЕ ФОРМУЛАР: Моделовање конструктивних система применом МКЕ
АК23.2 МАСА-АК23023

СТУДИО М03АК – Семинар 2

Реконструкција и санација објеката високоградње

КУРИКУЛУМ: Реконструкција и санација објеката високоградње ФОРМУЛАР: Реконструкција и санација објеката високоградње
АК24 МАСА-АК23024

СТУДИО М03АК – Радионица

Пројектовање конструкција архитектонских објеката применом рачунарских програма 2

КУРИКУЛУМ: Радионица ФОРМУЛАР: Радионица

4. семестар

број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2015/16
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А25 МАСА-А24010

Стручна пракса – А

А26
А27
А28
МАСА-А24021
МАСА-А24022
МАСА-А24023

Мастер теза – А
Мастер пројекат – А
Мастер завршни рад – А

број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2015/16
МОДУЛ УРБАНИЗАМ
У25 МАСА-У24010

Стручна пракса – У

У26
У27
У28
МАСА-У24021
МАСА-У24022
МАСА-У24023

Мастер теза – У
Мастер пројекат – У
Мастер завршни рад – У

број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2015/16
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ25 МАСА-АТ24010

Стручна пракса – АТ

АТ26
АТ27
АТ28
МАСА-АТ24021
МАСА-АТ24022
МАСА-АТ24023

Мастер теза – АТ
Мастер пројекат – АТ
Мастер завршни рад – АТ

број_ шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2015/16
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО
АК25 МАСА-АК24010

Стручна пракса – АК

АК26
АК27
АК28
МАСА-АК24021
МАСА-АК24022
МАСА-АК24023

Мастер теза – АК
Мастер пројекат – АК
Мастер завршни рад – АК