UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Vrsta i nivo studija

Master akademske studije drugog stepena.
Trajanje studija: 2 godine120 ESPB

Studijski program iz oblasti arhitekture se ostvaruje u okviru sledećih obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja:

  • Tehničko-tehnološke nauke;
  • Društveno-humanističke nauke;
  • Umetnost.

Linije usmerenja - moduli

Studije su struktuirane kao usmerene od prvog semestra. Linije usmerenja – moduli su:

Arhitektura,
Urbanizam,
Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada
Arhitektonsko konstrukterstvo.

Usmerenja – moduli su povezani zajedničkim predmetima (obaveznim i izbornim) u prva 3 semestra.
Po završetku nastave student stiče diplomu Master inženjer arhitekture – sa naznakom usmerenja.

Brošura MAS Arhitektura – Urbanizam

Prezentacija_MAS_Arhitektura–Urbanizam_(MASA-U)

Ciljevi studijskog programa

Osposobljavanje studenata za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća u oblasti arhitekture, urbanizma, arhitktonskih tehnologija i arhitektonskog konstrukterstva.

Profesionalno osposobljavanje arhitekte usmerenog profila, koji ima sposobnosti integralnog problemskog pristupa širokom spektru poslova aktuelne arhitektonske i urbanističke prakse i posebno produbljenog delovanja u pojedinim oblastima u skladu sa specifičnostima usmerenja.

Sticanje profesionalne kvalifikacije, ulaznog osnova za sticanje ovlašćenja (licence) za samostalno delovanje u struci, za poslove u oblastiarhitektonskog i urbanističkog projektovanja, urbanističkog i prostornog planiranja,realizacije arhitektonskih objekata i arhitektonskog konstrukterstva, u zavisnosti od usmerenja.

Sticanje kvalifikacija za poslove iz područja arhitekture i urbanizma u delatnostima, edukacije, kulture, svih nivoa uprave, zaštite čovekove okoline i drugim delatonostima. Sticanje prava na nastavak obrazovanja na specijalističkim i doktorskim studijama iz oblasti arhitekture ili srodnih naučnih i umetničkih oblasti.

Ishod procesa učenja

Ishod procesa učenja je sticanje adekvatnih znanja, veština i kompetencija, kao i profesionalne kvalifikacije koja omogućava samostalno i odgovorno bavljenje arhitektonskom strukom, a u skladu sa nacionalnom i regulativom EU.

Završetak master akademskih studija arhitekture u skladu sa legislativom evropske unije i Srbije kvalifikuje završenog studenta za poziv arhitekte.

Stečena diploma na master akademskim studijima arhitekture omogućava završenim studentima i dalje obrazovanje na specijalističkim i doktorskim studijama arhitekture, urbanizma i drugim srodnim oblastima.

Stečeni akademski naziv

Master inženjer arhitekture – Arhitektura
Master inženjer arhitekture – Urbanizam
Master inženjer arhitekture – Arhitektonske tehnologije
Master inženjer arhitekture – Arhitektonsko konstrukterstvo

Uslovi za upis na studijski program

Završene odgovarajuće osnovne akademske studije prvog stepena, ostvareno najmanje 180 ESPB i položen prijemni ispit.

Kandidati koji su završili osnovne studije iz druge oblasti polažu diferencijalne ispite u skladu sa posebnim programom.

Studijski program

Više informacija o studijskom programu Master akademskih studija Arhitektura (2015/16) možete naći ovde: