УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул М6 – Пројекат 2 – усмерење (А, У, АТ)

Усмерење АТ – Архитектонске технологије

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Пројекат усмерења 2 у линији АТ омогућава стицање додатног искуства на концептуално различитом задатку, а везаних за процес пројектовања за градилиште. Током израде пројекта, студенти изучавају принципе и технолошке поступке реализације објекта кроз технички и организациони аспект. У оквиру овог модула, студенти посебно стичу следеће способности:
– свест о потенцијалима нових технологија;
– разумевање конструктивних и инжењерских проблема у процесу пројектовања архитектонских објеката;
– стицање одговарајућих знања у области архитектонске физике и технологија изградње, у циљу обезбеђивања услова коришћења објеката и просторног комфора;
– упознавање са индустријама, организацијама и регулативом која се односи на процес трансформације (превођења) елемената пројекта у изведени објекат.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Положен Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М6 – Пројекат 2 – усмерење АТ: Курс М6АТ.2. – Семинари, 2ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Mастер академских студија Архитектура – 2014/15.

201415_M6.2_S_D.Marcetic_ilustracija_o

Детаљ каменог зида фасаде – стамбени објекат у улици Аугуста Цесарца 21 у Београду
Аутор објекта: Драган Марчетић, архитект | Фото: Марко Глигоров

Курс М6АТ.2. – Семинари:
AРХИТЕКТУРА: ПРОЈЕКАТ – ОБЈЕКАТ – ДЕТАЉ

Наставник:
арх. Драган Марчетић, доцент

Упознавање са терминологијом, принципима, елементима материјализације и проблемским ситуацијама у пројектовању и извођењу архитектонског дела. Увођење у анализу, сагледавање и доношење закључака на основу естетских, технолошких захтева и карактеристика архитектонског дела.

Информисаност, сагледљивост и спремност студената да у практичном смислу кроз наредни систем наставе унапреде своје бављење архитектонским пројектовањем, како кроз естетски и пројектантски аспект, тако и кроз технолошки и извођачки аспект настајања архитектонског дела.

Успостављање и анализа веза између пројекта, објекта и детаља.

КУРИКУЛУМ: AРХИТЕКТУРА: ПРОЈЕКАТ – ОБЈЕКАТ – ДЕТАЉ ФОРМУЛАР: AРХИТЕКТУРА: ПРОЈЕКАТ – ОБЈЕКАТ – ДЕТАЉ

201415_M6.2_S_M.Nestorovic_ilustracija_o

Курс М6АТ.2. – Семинари:
КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ ВИСОКИХ ОБЈЕКАТА – СЕИЗМИКА И ВЕТАР

Наставник:
др Миодраг Несторовић, редовни професор

Упознавање са критеријумима за пројектовање архитектонских објеката отпорних на дејство хоризонталних сила (сеизмике и ветра). Разумевање суштине динамичког оптерећења. Анализа параметара који утичу на крутост објекта на дејство сеизмичких сила. Разумевање потребе за правилним конструисањем архитектонских објеката у циљу ефикасног пријема сеизмичких сила и сила од ветра.

КУРИКУЛУМ: КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ ВИСОКИХ ОБЈЕКАТА – СЕИЗМИКА И ВЕТАР ФОРМУЛАР: КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ ВИСОКИХ ОБЈЕКАТА – СЕИЗМИКА И ВЕТАР
Куле Penzoil у Хјустону (САД); код високих објеката, осим гравитационог оптерећења, постоји изражено оптерећењe од хоризонталних сила – сеизмике и ветра