UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Master akademske studije drugog stepena.
Trajanje studija: 2 godine120 ESPB

Studije su struktuirane kao usmerene od prvog semestra. Linije usmerenja – moduli su:
Arhitektura,
Urbanizam,
Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada
Arhitektonsko konstrukterstvo.

Usmerenja – moduli su povezani zajedničkim predmetima (obaveznim i izbornim) u prva 3 semestra.
Po završetku nastave student stiče diplomu Master inženjer arhitekture – sa naznakom usmerenja.

9. semestar

broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2018/19
EKONOMIJA U ARHITEKTURI
77 IASA-59010

Ekonomija

KURIKULUM: Ekonomija
broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2018/19
ISTORIJA I TEORIJA 3
78 IASA-59020
/ZAJ-IGM09a/

Istorija i teorija 3

Predmeti izbornog bloka:
1. IASA-59020-01: Teorijske osnove simboličke i estetske komunikacije u arhitekturi
2. IASA-59020-02: Religija i arhitektura
3. IASA-59020-03: Arhitektura i nacionalni identitet
4. IASA-59020-04: Teorija planiranja
5. IASA-59020-05: Teorijske osnove održivog razvoja
6. IASA-59020-06: Ekonomika u arhitekturi
7. IASA-59020-07: Inovativni elementi i sklopovi u arhitekturi
8. IASA-59020-08: Antičko nasleđe u regionu

broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2018/19
IZBORNI PREDMETI 3 – ARHITEKTURA, URBANIZAM, ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
79 IASA-59030
/ZAJ-IGM10a/

Izborni predmet 3 – ARHITEKTURA

Predmeti izbornog bloka:
1. IASA-59030-01: Mesta dokolice u savremenom gradu: otvoreni javni gradski prostori
2. IASA-59030-02: Prostori spektakla
3. IASA-59030-03: Urbani objekti
4. IASA-59030-04: Upotreba nasleđa u savremenoj arhitekturi
5. IASA-59030-05: Prostori spektakla – do scene sa scene
6. IASA-59030-06: Stambena arhitektura u Srbiji u 19. i početkom 20. veka
7. IASA-59030-07: Ekonomija – istraživanje kroz projekat
8. IASA-59030-08: Digitalna animacija 3
11. IASA-59030-11: BIM 2
12. IASA-59030-12: Arhitekta – Veština predstavljanja

80 IASA-59040
/ZAJ-IGM11a/

Izborni predmet 3 – URBANIZAM

Predmeti izbornog bloka:
1. IASA-59040-01: Savremeni urbani fenomeni
2. IASA-59040-02: Modelovanje kreativnog grada
3. IASA-59040-03: Urbani menadžment
4. IASA-59040-04: Arhitekte i građanske inicijative za održivi razvoj
5. IASA-59040-05: Urbana regulativa
6. IASA-59040-06: Urbana rekreacija
7. IASA-59040-07: Kontinuitet u razvoju gradova
8. IASA-59040-08: Politike urbanog razvoja
9. IASA-59040-09: Menadžment urbane infrasturukture

81 IASA-59050
/ZAJ-IGM12a/

Izborni predmet 3 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE

Predmeti izbornog bloka:
1. IASA-59050-01: Obnova zgrada u kontekstu održive arhitekture
2. IASA-59050-02: Tehnologije obnove zgrada
3. IASA-59050-03: Osvetljenje u enterijeru
4. IASA-59050-04: Specijalne konstrukcije
5. IASA-59050-05: Prethodno napregnute konstrukcije
6. IASA-59050-06: Rekonstrukcija i sanacija objekata visokogradnje
7. IASA-59050-07: Drvene strukture
8. IASA-59050-08: LEED i ekološki aspekti arhitektonske prakse
9. IASA-59050-09: Optimizacija konstruktivnih sistema

broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2018/19
STUDIO 07 – ARHITEKTURA
82 IASA-59061
/A-IGM3.1a/

STUDIO 07A – Projekat

83 IASA-59062
/A-IGM3.2a/

STUDIO 07A – Seminar

84 IASA-59063
/A-IGM3.3a/

STUDIO 07A – Radionica

10. semestar

broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2018/19
MASTER TEZA
85 IASA-510011 A
/IG8a A/

Master teza – A

______ IASA-510011 U
/IG8a U/

Master teza – U

______ IASA-510011 AT
/IG8a AT/

Master teza – AT

broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2018/19
MASTER PROJEKAT
86 IASA-510012 A
/IG8b A/

Master projekat – A

______ IASA-510012 U
/IG8b U/

Master projekat – U

______ IASA-510012 AT
/IG8b AT/

Master projekat – AT

broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2018/19
MASTER ZAVRŠNI RAD
87 IASA-510013

Master završni rad