УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Курс М7.1. – Мале интервенције: Шумице

  By Архитектонски факултет on 16/12/2013
  1. семестар Задатак радионице је уочавање и вредновање специфичних околности и проблема конкретног градског простора, а затим развијање техника за (архитектонско) деловање у односу на постављен проблем или тему. Просторни оквир радионице је насеље Шумице. Задатак радионице је промишљање и архитектонско деловање у односу на свакодневицу и јавни простор суседства. Мера интервенције је интегрисана у оквир и размеру окружења, јер је намера да се кроз интервенције реагује на директна и опипљива питања свакодневице унутар простора који је у питању. Задатак радионице је формулисан као додатак уз програм студија М4.
 • Курс М7.1. – Модел модела 1:20

  By Архитектонски факултет on 16/12/2013
  1. семестар У односу на елементе пројекта на студију М4 истражити могућности за интерпертацију архитектонског модела велике размере као просторне студије изабраног фрагмента. Фрагмент тумачити у распону од тематског преко концепцијског до чисто материјалног, а у складу са начином саме израде модела на основу које се и дефинишу услови за његову финализацију.
 • Курс М7.1. – Мапирање

  By Архитектонски факултет on 16/12/2013
  1. семестар Ова кратка графичка вежба је заснована на дискусији о два есеја, “Mapping the intangible”, (Stan Allen, 2000) и “The Intricacy of the otherness”, (Kostas Terzidis 2006). Циљ радионице је да се произведе графички запис на основу информација прикупљених кроз опсервацију понашања ученика у неколико школских дворишта у Београду у различитим временским периодима. Резултујући дијаграми би требало да приказу променљиве аспекте простора и увести компоненту времена у архитектонско размишљање. Акценат је стављен на развој технике за осматрање и документацију у циљу развијања разумевање простора кроз појмове струцтуре и конфигурације.
 • Курс М7.3. – Књига режије остварљивости визије „Београда на води” – сценарио, агенда, акциони план

  By Архитектонски факултет on 13/12/2013
  3. семестар Задатак радионице је РЕЖИРАЊЕ развоја „Београда на води”, приобаља Београда, како би се остварила постављена визија, на такав начин да се омогући флексибилан, тржишан, послован и отворен систем управљања градом. Формирање сценарија који указује на могуће развоје града кроз време, слојеве и простор, и акциони план начина заједничког деловања на пољу града свих заинтересованих актера. Полигон рада је приобаље Београда.
 • Курс М7.3. – Дневни и ноћни изглед објекта

  By Архитектонски факултет on 13/12/2013
  3. семестар Дати приказ спољног изгледа објекта (3D модел) у дневним и у ноћним условима у контексту непосредног окружења. На дневном изгледу симулирати услове дневне светлости која остварује и сенке на објекту, како би се добио што реалнији приказ. Ноћни изглед објекта подразумева осветљен објекат. Осветљење може да потиче из ентеријера (које се види кроз стаклене површине), може да се ради о посебном спољном осветљењу фасаде или делова објекта (ако су у питању пуне површине), или комбинацији ова два приступа. Два изгледа би требало да буду приказана из истог (сличног) угла. Оба изгледа приказати на истом листу, формата 50/70 cm, постављеног хоризонтално. Презентација у форми изложбеног плаката и у електронској форми (на CD-у, формат pdf).
 • Курс М7.1. – Splish Splash

  By Архитектонски факултет on 13/12/2013
  1. семестар Пројектовање фасадног елемента од појединачних компоненти система. Задатак радионице је израда архитектонског пројекта фасадног елемента, чиме се код студената развија архитектонска способност за пројектовање иновативних и футуристичких фасада и њихова интерпретација уз примену различитих теоријских и рачунарских метода.
 • Курс М7.1. – Промоција и маркетинг урбаног развоја у природном окружењу

  By Архитектонски факултет on 13/12/2013
  1. семестар На основу искуства са студијског oбиласка простора Власинског језера и окружења и прикупљеног материјала, студенти треба да осмисле промоцију и маркетинг урбаног развоја у контексту посебних природних вредности. Студијско путовање ће се обавити на простору Власинског језера и окружења у току зимског семестра 2013-14.
 • Курс М7.1. – Tool House: Рециклирани ентеријер за кућу са локалом

  By Архитектонски факултет on 13/12/2013
  1. семестар Како креативно искористити коришћене ствари, половне материјале и секундарне сировине? Једна од могућих одговора се крије у дизајну намештаја којим би се на инвентиван, економичан и одржив начин унапредио ентеријер куће са локалом (tool house). Материјали попут гуме, пластике, текстила, синтетичких материјала и дрвета у форми већ искоришћених и бескорисних предмета су јефтини и широко доступни. Они у највећем броју случајева заврше заборављени у складиштима, на отпаду или у рукама сакупљача секундарних сировина. Управо зато ће радионица тежити да код студената развије свест о потреби да се рециклажни материјал на најбољи начин и у што већој мери искористи, посебно у дизајну флексибилног и мултифункционалног ентеријера какав захтева tool house. Поред тога, студенти се уче раду у амбијенту креативне радионице где сарађују са својим колегама са факултета, али и са партнерским организацијама. Том приликом се стичу врло корисна искуства о организацији ове врсте посла и могућој примени у реалним условима у пракси. У сарадњи са организацијом URBZ/The Institute of Urbanology из Мумбаија, Индија, студенти реализују програм радионице користећи њихове методе и технике рада.
 • Курс М7.1. – 2D модел

  By Архитектонски факултет on 16/12/2013
  1. семестар Испројектовати дијаграм физичког модела одговарајуће детаљности којим се стварају услови за његову занатску производњу. Дијаграм посматрати као просторни, програмски и формални аспект пројекта, а његове елементе формулисати тако да одговарју употреби дрвета у финалној изради. Питање материјалности поставити двоструко, од концепције до физичке обраде.
 • Курс М7.1. – Архитектонски детаљ, структура и архитектура

  By Архитектонски факултет on 16/12/2013
  1. семестар Истражити и приказати могућност концептуализације разумевања и приказа архитектонског детаља. Циљ рада на овом задатку је да се код студената развије способност апстраковања архитектонске идеје од нивоа пројекта до нивоа архитектонског детаља. Синкретичким приступом архитектури, студенти треба да успоставе релацију између теоријских и практичних знања које су применили у архитектонском пројекту и да прикажу логику трансофмацију основне архитектонске мисли у архитектонски детаљ.
 • Курс М7.1. – Видео запис

  By Архитектонски факултет_Уредник on 06/02/2014
 • Курс М7.1. – БИНА

  By Архитектонски факултет_Уредник on 16/12/2013
  1.семестар Истражити и приказати концептуално решење бине за последњи концерт интернационалне звезде Ејми Вајнхаус (Amy Winehouse) у Београду.