УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ilustracija

Назив Лабораторије:

Архитектура и политика


Руководилац Лабораторије:

 

Др Александар Игњатовић, ванредни професор
Руководилац
Емаил:aleksandar.i@arh.bg.ac.rs


Истраживачи:

 

Др Даница Стојиљковић, научни сарадник, Институт

за мултидисциплинарна истраживања, Универзитета у

Београду

др Милош Аранђеловић, научни сарадник

Катарина Тарановић, студент докторских студија


У оквиру Лабораторије Архитектура и политика истражују се идеолошки садржаји и политичке улоге архитектуре у различитим историјским и друштвеним контекстима са циљем да се критички контекстуализују и историзују односи између архитектуре као идеолошке праксе, друштва и политичке моћи. Користећи различите теоријске платформе из окриља постструктурализма и студија културе, истраживање у оквиру лабораторије у фокусу има двострукост суодношења политичке моћи и архитектуре — с једне стране кроз различите улоге које архитектура заузима у хијерархијском и институционалном систему наметања моћи “одозго на доле”; а с друге путем “капиларног деловања” кроз које архитектура, као систем знања, учествује у производњи идеолошких наратива кроз које се спороводи моћ у друштву. Стога је основни задатак лабораторије паралелно истраживање репрезентативних али конститутивних улога архитектуре у идеолошким наративима — пре свега у контексту модерног доба и идеологије капитализма, социјализма, национализма и империјализма, као и њеног учешћа у продуктивној мрежи која прожима читаво друштво.