UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Naučni saradnik

Departman za arhitektonske tehnologije

Broj kabineta: 348a

Uža naučna oblast:
tehnologija u arhitekturi i menadžment i bioklimatska i ekološka arhitektura

Oblasti istraživanja:
novi mediji u arhitekturi (ekranska, medija, lumino, interaktivna i kinetička, bioarhitektura i neopriroda, efekti primene novih medija u prostoru), arhitektura izložbi

Jelena Brajković (1985) diplomirala je Osnovne akademske studije (2007) sa prosečnom ocenom 9,34 i Master akademske studije (2009) sa prosečnom ocenom 9,94. Doktorirala je na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu (2017) sa prosečnom ocenom 9,80, odbranivši doktorsku disertaciju sa temom novomedijske arhitekture i mogućnostima upotrebe novih medija u arhitektonskoj praksi.

Od 2008. godine saradnik je u nastavi na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu na raznim predmetima, koji su pokrivali teme od revitalizacije i prezentacije arhitektonskog i kulturnog nasleđa, do digitalne animacije i upotrebe medijske logike i dizajna u arhitekturi. Na projektima fakulteta na kojima učestvuje istražuje mogućnosti primene novih medija u arhitektonskoj praksi, novonastale tipove, funkcije i kvalitete prostora, kao i veštine i dizajn strategije u arhitekturi proizišle iz kulture i logike novih medija –polja na preseku tehnoloških, umetničkih i naučnih praksi. Kako osnovna oblast istraživanja, tako i njene ostale oblasti interesovanja predstavljaju prošireni i slojeviti prostori u arhitekturi koji pored arhitektonskog, komuniciraju jezik i aspekte kulturoloških, istorijskih, umetničkih i tehnoloških slojeva.

Ima bogato iskustvo rada na nacionalnim i internacionalnim naučno-istraživačkim, kao i projektima kulture. Posebna iskustva, kao i nagrade, stekla je u oblasti matematike, takmičeći se i završivši Matematičku gimnaziju u Beogradu. Istraživačkim radom bavila se i u okviru Istraživačke stanice Petnica, kao i Republičkog centra za talente Republike Srbije. Stekla je brojne nagrade i stipendije, kako za naučno-istraživačka, tako i umetničko-kreativna dostignuća. Od srednje škole stipendista je Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Srbije, nakon čega postaje stipendista-istraživač Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Tokom rada na projektima u oblasti kulture, realizovala je brojna arhitektonska rešenja i dizajn izložbi, od kojih i paviljon Republike Srbije na Londonskom festivalu arhitekture 2012. godine. Izlagač je na raznim internacionalnim smotrama, salonima i izložbama, a pohađala je i brojne obuke za akademsko usavršavanje i komunikaciju u nauci. Aktivno se bavi naukom, menadžmentom, kao i arhitektonskim projektovanjem, dizajnom izložbi, enterijera i mobilijara.