UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Docent

Departman za arhitektonske tehnologije

Broj kabineta: 304

Uža naučna oblast:
tehnologija građenja, instalacije i menadžment

Oblasti istraživanja:
instalacije u arhitekturi; arhitektonsko projektovanje;
održavanje objekata i upravljanje (facility management)

Milan Radojević, rođen u Beogradu (1965) je, nakon završenih studija na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu (1992), magistrirao (1998) i doktorirao (2011) na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu.

Osnovao je (izborni) predmet Održavanje objekata i upravljanje na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu (2012), koji doprinosi vrednosti ukupnog kurikuluma Arhitektonskog fakulteta.

Od 2005. godine učestvuje u naučnim projektima iz oblasti arhitekture, instalacija i održavanja objekata, a rezultati istraživanja su objavljeni u časopisima sa SCI liste, u časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja, kao i u zbornicima naučnih i stručnih skupova i u monografijama sa više autora.

Kao projektant učestvovao je u izradi većeg broja arhitektonskih projekata, konkursnih radova i projekata instalacija, u zemlji i inostranstvu, od kojih su mnogi izvedeni.