UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Vanredni profesor

Departman za urbanizam

Broj kabineta: 011

Uža naučna oblast:
urbanizam i prostorno planiranje

Oblasti istraživanja:
urbanističko projektovanje i planiranje; održivi razvoj;
integralni pristup upravljanju i planiranju lokalnog razvoja;
IKT i kolaborativne tehnike i alati planiranja

Ksenija Lalović (1968) je nakon završenih studija na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu (1992), magistrirala (2003) i doktorirala (2013) na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu. Gostujući je profesor na Mašinskom fakultetu u Kraljevu na odseku za urbani menadžment.

Profesionalno angažovanje je usmereno na urbanističko projektovanje i planiranje održivog razvoja, a posebno razvoj savremenih planerskih i kolaborativnih metoda, tehnika i alata zasnovanih na IKT. Kao ekspert u oblasti unapređenja informacione podrške planiranju i upravljanju lokalnom razvoju bila je angažovana od strane Urbanističkog zavoda Beograda kao koautor i realizator Programa permanentnog obrazovanja UZB (2001-2003); član autorskog tima projekta Zelena regulativa Beograda (2001-2003); rukovodilac programa Razvoja informacionog sistema UZB (2003-2005); od strane UN-HABITAT u svojstvu nacionalnog konsultatnta u koncipiranju i realizaciji programa Settlement and Integration of Refugees Programme (2003-2009); od strane FGM AMOR vodećeg partnera PARAMOUNT EU FP6 project on Sustainable Surface Transport u svojstvu rukovodioca projekta Large Scale Dissemination for Clean Urban Transport (2006-2009); od strane Ministarstva životne sredine i Republičke agencije za planiranje za potrebe izrade Stretegije prostornog razvoja Republike Srbije i Prostornog plana Republike Srbije u oblasti unapređenja informacione podrške prostornom planiranju (2010).

Istraživački rad rezultirao je većim brojem radova u monografskim publikacijama: Koncept upravljanja razvojem centralnih funkcija Kragujevca korišćenjem GIS tehnologija (2004); Primena savremenih instrumenata i alata za upravljanje razvojem uslužnih i poslovno-proizvodnh sistema u Srbiji (2005); Achieving integration, TIS for municipal land management in Valjevo (sa Radosavljević U.), TIS Pilot Project to support tourism development – The best of Cacak (sa Mrđenović T.) u SIRP BOOK, UN HABITAT (2008); Informacioni sistemi za podršku odlučivanju u održivom razvoju gradova (2010).

Učesnik je i dobitnik brojnih nagrada na domaćim i međunarodnim izložbama: 1. nagrada u kategoriji primene IKT alata u urbanističkom planiranju na 16. međunarodnom salonu urbanizama u Nišu za TIS pilot u okviru UN HABITAT SIRP programa (2007).

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Lalovi%C4%87%2C+Ksenija