UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Redovni profesor

Departman za istoriju i teoriju arhitekture i umetnosti

Broj kabineta: 231

Uža naučna oblast:
istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i obnova graditeljskog nasleđa

Oblasti istraživanja:
kulturna istorija; istorija arhitekture i umetnosti;
istorija istoriografije; intelektualna istorija; muzeologija

Dr Aleksandar Ignjatović redovni je profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta. Autor je nekoliko desetina naučnih radova objavljenih u referentnoj naučnoj literaturi. Dr Aleksandar Ignjatović prezentovao je svoje radove na brojnim međunarodnim naučnim konferencijama, učestvovao u naučnim odborima međunarodnih skupova i simpozijuma.

Participirao je u međunarodnim naučnim projektima, od kojih su najrecentniji: EUNAMUS Project: European national museums: Identity politics, the uses of the past and the European citizen. EU FP Grant Agreement, Seventh Framework Programme. Linköping University, Švedska (2010-2013); Re-Visualizing the Recent Past: Museums of Communism and Recent History in Post-Communist Eastern Europe. Central European University and Open Society Archives, Budimpešta (2010-2012); Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945 in East Central, Southeastern and Northern Europe. Center for Advanced Studies, Sofija (2009-2010); Comparative History Project, Central European University, Budimpešta (2007-2010). Od 2011. kao istraživač uključen je u naučni projekat Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja Republike Srbije pod nazivom Srpska umetnost XX veka — nacionalno i Evropa.

Dr Aleksandar Ignjatović držao je predavanja po pozivu na Central European University u Budimpešti (2010-2012), na Školi za doktorske studije Arhitektonskog fakulteta na University of Technology and Economics (BME) u Budimpešti (2013), na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i na Školi za interdisciplinarne studije Univerziteta umetnosti u Beogradu (2010-2014). Recenzent je radova u međunarodnim naučnim časopisima, kao i član domaćih i međunarodnih organizacija kao što su: European Architectural History Network i Društvo za estetiku arhitekture i vizuelnih umetnosti. Dobitnik je međunarodne nagrade za objavljeno delo Ranko Radović Award (2008).

Dr Aleksandar Ignjatović učestvuje u rukovođenju i održavanju nastave na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu na svim nivoima akademskih studija, na predmetima iz naučne oblasti Istorija i teorija arhitekture i umetnosti.

Biografija i odabrana bibliografija: https://fvm.academia.edu/AleksandarIgnjatovic

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ignjatovi%C4%87%2C+Aleksandar

  • P: +381 11