UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Vanredni profesor

Departman za urbanizam

Broj kabineta: 011

Uža naučna oblast:
urbanizam i prostorno planiranje

Oblasti istraživanja:
participativni urbani dizajn, stanovanje, otvoreni gradski prostori, javna umetnost, kulturna istorija grada

Zoran Đukanović (1962), arhitekta, predaje u oblastima participativnog urbanog dizajna, stanovanja, otvorenih gradskih prostora, javne umetnosti, kulturne istorije grada.

Ko-osnivač i ko-rukovodilac je međunarodnog, interdisciplinarnog, naučno-istraživačkog, edukativnog programa “Public Art & Public Space” na svom fakultetu.

Od 2009. do 2012. bio je prodekan za međunarodnu saradnju na svom fakultetu.

Gostujući je predavač na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Odseku za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu. Bio je mentor na interdisciplinarnim postdiplomskim studijama za “Scenski dizajn” na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Permanentno sarađuje sa više akademskih institucija iz EU, SAD i sa Dalekog Istoka.

Rukovodio je i realizovao nekoliko značajnih projekata, prostornih, generealnih urbanističkih i regulacionih planova u Srbiji i inostranstvu. Bio je član upravnih, konsultantskih i savetodavnih tela javnih preduzeća i međunadornih institucija (UN HABITAT; UNOPS; UNDP etc.) u Srbiji, kao i planskih komisija u više gradova u Srbiji. Učestvovao je u nekoliko naučno-istraživačkih projekata i predstavio je i brojne radove na naučnim konferencijama, kao i nekoliko poglavlja u monografijama drugih autora. Realizovao je brojne izložbe u Srbiji i inostranstvu.

Više puta je nagrađivan, na nacionalnim i međunarodnim arhitektonskim konkursima.

Koautor je i kourednik više publikacija: Urbophilia (2007, Univerzitet u Beogradu, sa Radović); Placemaking (2008, Univerzitet u Beogradu, sa Živković); Città, fiumi, margini fluviali (2008, Istituto Italiano di Cultura di Belgrado, sa Cherubini, Živković); Belgrade Fortress – Dream Book of White Town’s Continuity (2009, JP Beogradska tvrđava, sa Andrić); Umetnost u javnom prostoru (2011, Academica, sa Živković, Bobić, Vuković, Đerić); VinoGrad / The Art of Wine (2015, Univerzitet u Beogradu, sa Živković); Health spaces: Hospital Outdoor Environment (2015, TESIS – University of Florence, sa Giofrè) i druge.