UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Redovni profesor

Departman za urbanizam

Broj kabineta: 011

Uža naučna oblast:
urbanizam i prostorno planiranje

Oblasti istraživanja:
participativni urbani dizajn, stanovanje, otvoreni gradski prostori, javna umetnost, kulturna istorija grada

Dr Zoran Đukanović, arhitekta, redovni profesor u oblastima participativni urbani dizajn, urbano stanovanje, kulturna istorija grada i javna umetnost na Univerzitetu u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Departman za urbanizam, Beograd, Srbija, gde je, takođe, i inicijator, osnivač i rukovodilac međunarodnog, interdisciplinarnog istraživačkog programa Public Art & Public Space. Gostujući profesor na Univerzitetu Sapienca u Rimu (Italija), Univerzitetu Keio u Tokiju (Japan), Univerzitetu u Sasariju (Italija), Politehničkom Univerzitetu u Bariju (Italija). Gostujući predavač, kritičar i mentor diplomskih/doktorskih studija na nekoliko fakulteta u Srbiji, EU, SAD, AUS, JP; član nekoliko naučnih i uredničkih odbora, kao i nekoliko upravnih, savetodavnih i savetodavnih tela gradova, javnih/privatnih institucija i NVO u Srbiji i inostranstvu.

Kao priznanje za zasluge stečene njegovim aktivnostima na polju međuuniverzitetske saradnje i u promociji veza i odnosa saradnje i prijateljstva sa Italijom, odlikovan je Ordenom Viteza Reda Italijanske Zvezde (2019). Koautor i koeditor više monografija i publikacija.

Njegova nedavna istraživačka izdanja uključuju: Vinski podrumi u Negotinu – Participativni urbani dizajn (2019, sa Ćekini; Italijanski institut za kulturu u Beogradu), Belgrade in Plural (2017, sa Đofre, Urbanistički zavod Beograda), Health Spaces: Hospital Outdoor Environment (2015, sa Đofre, Thesis: Univerzitet u Firenci), VinoGrad: Umetnost vina (2015, sa Živković, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu); Beogradska tvrđava – Sanovnik kontinuiteta Belog grada (2009, sa Andrić, P.E. Beogradska tvrđava); Umetnost u javnom prostoru (2011, sa Živković i drugi, Academica: Beograd); Gradovi, reke i obale: Rim Beograd (2008, sa Kerubini, Živković, Italijanski institut za kulturu u Beogradu); Kreiranje mesta (2008, sa Živković, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu); Urbofilija (2007, sa Radović, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu) i druge.

www.publicart-publicspace.org

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Djukanovi%C4%87%2C+Zoran

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=%C4%90ukanovi%C4%87%2C+Zoran