УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

СТУДИО С02А – ПРОЈЕКАТ:
ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ – ИНТЕРПОЛАЦИЈА

Наставник:
мр Зоран Абадић, доцент

Студент:
Ана Јовановић

 

Пројекат настаје као одговор на изразито урбани контекст локације. Имајући у виду динамичност градског језгра, успостављен је фронт који својом сменом отворених и затворених простора ступа у директан однос са Булеваром. Са друге стране објекат је затворен ка блоку, чиме се поново наглашава његова јасна оријентација. Из оваквог система произашао је склоп који се састоји из преплитања две типске јединице, које када се интегришу, чине засебан елемент. Такође, моменат заједничких простора, како на нивоу партера, тако и на самој завршници, допуњује идеју о колективизму и покушају да сам пројекат пружи неки додатни садржај који би употпунио живот на оваквом простору.

 

Повратак на главну страницу веб изложбе:

vebizlozba-logo_hexa