UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 07/10/2016 Ključne reči:

201516_MASA-A24023_Jovana-Zoric

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
II godina – 4. semestar
MODUL ARHITEKTURA

MASA-A24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
TURISTIČKI TERMINAL, KOSANČIĆEV VENAC, BEOGRAD

Nastavnik:
dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor

Osnovni cilj Master projekta je arhitektonsko-urbanističko projektovanje u širem kontekstu mešavine programa kulture, zabave i turizma a u savremenom gradu. Istraživanje odnosa arhitektonskog projektovanja i teorije i strategija kulture i turizma, u ovom zadatku, se istražuje kroz koncepte turističke infrastrukture, kojoj tipološki pripadaju objekti terminala, hotela, kongresnog turizma i kulture u širem smislu.

Student:
Jovana Zorić

Flickr : 2015/16 MAS Arhitektura – Master završni rad

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

MASA-24023hexa293