УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

СТУДИО 03Б – ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ:
ОМНИБУС – КРАТКЕ ПРИЧЕ НА СТАМБЕНЕ ТЕМЕ

Наставник:
др Јелена Ристић Трајковић, доцент

Студент:
Александра Вујић

Опис пројекта:
Почетна фаза истраживања односи се на релацију новопројектоване волуметрије у односу на физичку структуру задатог просторног оквира, и резултирала је одлуком да се објекат постави ивично на регулацију тако да се ослобађа и афирмише унутрашње двориште, а волумен објекта структурално моделује тако да акцентује угаони мотив. На уличном фасадном платну истичу се динамични отвори, настали по принципу утискивања, а у циљу успостављања програмских секвенци као акцената на атрактивној локацији. Непосредно уз уличну фасаду “изложени” су полујавни простори и коридори чиме је остварена хијерархија нивоа приватности од јавног ка приватном, односно од угла ка унутрашњем дворишту. Испитивањем диспозиције заједничких простора и станова допринело је вертикалном раслојавању функција.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157694712880072

Повратак на главну страну веб изложбе:

03Bhexa-180