UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 23/03/2016 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 1. semestar
MODUL ARHITEKTONSKO KONSTRUKTERSTVO

STUDIO M01AK – PROJEKAT:
SOFT STRUCTURES: REKONSTRUKCIJA HIPODROMA BEOGRAD
Nastavnik: dr Miodrag Nestorović, redovni profesor

Upoznavanje studenata sa kompleksnom problematikom prostornih struktura u arhitekturi njihovom statičkom i konstruktivnom analizom, metodama njihovog izbora i projektovanja – konstruisanja. Pojedina poglavlja nastavnog programa predstaavljaju principska izlaganja i analize koje obuhvataju: evoluciju ideja u oblasti; proučavanje statičkih, konstruktivnih i oblikovnih karakteristika pojedinih konstruktivnih sistema; metode selekcije; koordinirani proces simultanog arhitektonskog i konstruktivnog oformljenja objekta. Tokom rada će se testirati principi i metode koje omogućavaju oblikovanje i konstruisanje prostornih struktura kroz implementaciju u proces izrade ne-standardnih, racionalnih, fizički izvodljivih, objekata u ograničenim uslovima konteksta

Student:
Taras Subotić

Opis projekta:
Polazište procesa projektovanja je oživljavanje kompleksa Hipodroma Beograd, njegova restauracija i stvaranje novog identiteta kroz predlog projektnog rešenja sportsko-rekreativnog komleksa. Cilj intervencije je popularizacija konjičkog sporta, zbog čega je dominantnu stavku projektnog zadatka predstavljalo rešenje za novu tribinu proširenog kapaciteta. Predloženo prostorno rešenje istražuje i interpretira koncept fluidnosti, produkt je specifičnog procesa projektovanja, koji je započeo fazom ispitivanja – ogleda korišćenjem vode kao sredstva za pronalaženje arhitektonske forme. Rezultati ogleda i opažanja predstavljali su osnovu za formiranje modela prostorne strukture.

U sledećoj skulpturalnoj fazi formalna istraživanja vršena su korišćenjem prostornih modela. Proizvod formalnih istraživanja je rešenje organskog, zoomorfnog oblika, materijalizovno primenom konstruktivnih sistema koji odgovaraju specifičnim zahtevima nestandardnih objekata kompleksnih formi. Fluidnost predstavlja simboličku, prostornu, funkcionalnu i oblikovnu karakteristiku rezultujućeg projektnog rešenja, koje nastoji da bude envajormentalni suplement, atrakcija, jedinstveno mesto okupljanja i komunikacije.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157666076168442