УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 23/03/2016 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 1. семестар
СТУДИО М01 АД

СТУДИО М01 АД – ПРОЈЕКАТ:
РАДНИ ПРОСТОР: CUSTOM MADE
Наставник: арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Када говоримо о раду данас, он није неопходно везан за радни простор. У доба дигитализације, радно место постаје сваки простор у ком боравимо док решавамо пословне задатке. “Слобода” коју рад као активност добија у односу према простору и времену се посебно односи на креативне дисциплине којим припада и архитектура. Ова слобода често завршава у својој супротности у којој сваки простор и свако време постају радни.

Парадоксално, у ери овог ослобађања, физички простор у коме се рад одвија постаје све важнији за сам квалитет рада. Физичким оквиром се означава садржај рада: од идентитета простора, којим архитектонске праксе често покушавају да изразе своја пројектантска начела, до удобног и функционалног амбијента који охрабрује и изазива креативно понашање. Стога истражујемо идеални радни простор који гради могућност да се буде аутентичан и да се та аутентичност комуницира са другима.

Студент:
Ирина Поп-Манић

Опис пројекта:
Радни простор по мојој мери подразумева укључивање природних квалитета и принципа у конструисање артифицијелног окружења. Као основни параметар који омогућава асоцијације на природне амбијенте одлучила сам се за светло. Пратећи ово полазиште дошла сам и до локације радног простора – надоградње објекта који се налази на углу Смиљанићеве и Његошеве улице, ради могућности што директнијег контакта са природним осветљењем.

Циљ ми је био да направим различите игре светла и сенке, што сам покушала да постигнем путем ентеријерског елемента полица које је могуће функционално и просторно организовати на више начина, што би за последицу имало промене у осветљењу и кретању кроз простор. Кровна лантерна са брисолејима би такође требало да потпомаже поменути циљ. Како бих додатно оплеменила атмосферу (јер ипак природни амбијент не чини искључиво светло), централни део радног простора је постао башта, а под је саткан од рециклираног дрвета.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157665684514070