УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 01/08/2018 Кључне речи:

СТУДИО М01АТ – ПРОЈЕКАТ:
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА

Наставник:
др Бранислав Жегарац, редовни професор

Студенти се упознају са савременим приступима у пројектовању, материјализацији и реализацији стамбених и пословних објеката, у деловима Београда. Поред пројектовања студенти изучавају актуелну урбанистичку и законску регулативу, законитости тржишта као и проблеме материјализације и реализације објеката.

Студент:
Душан Ристић

Опис пројекта:
Локација: Земун, улица Петра Кочића

Пројекат стамбено пословног објекта је настао као одговор на пројектни задатак и локацијске услове, поштујући све урбанистичке и грађевинске параметре. Велика површина парцеле нудила је пројектантску слободу, док су урбанистички и грађевински параметри у великој мери ту слободу спутавали. На крају је између ова два чиниоца постигнут компромис из кога је произашло компактно решење полуотвореног блока сачињеног од шест ламела оријентисаних ка унутрашњости парцеле.

Саме ламеле су замишљене као кубуси са два омотача која су у међусобном контрасту. Први омотач чини фасада са многобројним стакленим отворима, а други омотач чине покретни брисолеји са двоструком функцијом, као заштита од сунца и као заштита приватности корисника. Овим решењем добијена је једноставна форма са савременим изгледом и тиме је остварен почетни циљ, да се корисницима омогући што већи комфорт, а блок уклопи у своје окружење. На објекту су примењени најсавременији конструктивни и фасадни системи који задовољавају светске стандарде.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157698944125875

Повратак на главну страну веб изложбе:

M01hexa_180