UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 06/04/2015 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2014/15

I godina – 1. semestar
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE

STUDIO M01AT – PROJEKAT:
PROJEKTOVANJE I REALIZACIJA STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA
Nastavnik: dr Branislav Žegarac, redovni profesor

Studenti se  upoznaju sa savremenim pristupima u projektovanju, materijalizaciji i realizaciji stambenih i poslovnih objekata, u centralnim delovima Beograda. Pored projektovanja studenti izučavaju aktuelnu urbanističku i zakonsku regulativu, zakonitosti tržišta kao i probleme materijalizacije i realizacije objekata.

Student:
Aleksandra Džuverović

Opis projekta:
Lokacija: Palilula, ugao ulice Draže Pavlovića i Takovske ulice

Idejni projekat sa elementima glavnog nastao je kao odgovor na konkretni projektni zadatak, određen ograničavajućim urbanističkim parametrima, zakonima i propisima. Uz kreativni pristup ovoj staroj, ali uvek aktuelnoj temi, projektovalo se s ciljem razumevanja objekta kao kompleksne celine i refleksije raznovrsnih uticaja ( prostornih, lokacijskih, tehničko-tehnoloških, ekonomskih, pravnih, estetskih, funkcionalnih).

Modernističkom formom i primenom savremenih konstuktivnih i fasadnih sistema racionalno su se obuhvatili bitni aspekti. Razradom arhitektonskih detalja i njihovim uticajem na oblikovne i funkcionalne karakteristike objekta, data mu je atraktivnost i identitet u urbanom gradskom tkivu.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/sets/72157650619376520/