UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 14/10/2015 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2014/15

II godina – 4. semestar
MODUL 9 – Master projekat

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
NOVI GRADSKI EPICENTAR – višenamenski gradski kompleks kulture
Nastavnik:
arh. Dejan Miljković, redovni profesor

Tematski okvir Master projekta je savremena ekonomija kulture kao novi pokretač gradskog razvoja, pa je program projekta višenamenski kompleks koji će sadržajima kulture, uslužnim kapacitetima, smeštajnim jedinicama, rekreativnim površinama i ostalim komplementarnim programima činiti sadržaj NOVOG GRADSKOG EPICENTRA. Obavezni sadržaj kompleksa je prostor namenjen spektaklu i glavna kritička analiza treba da se zasnuje na stavu o tome šta predstavlja definiciju i koja je uloga spektakla u društvu danas.

Prostorni okvir Master projekta je područje beogradskog priobalja u zoni koju okvirno formira pozicija Beogradske tvrđave sa jedne i reka Sava sa druge strane. Karakteristični gradski markeri na široj lokaciji, objekti i prostorne celine, su okosnica prostorno-programske analize, u cilju definisanja individualne teme i uže lokacije intervencije svakog studenta. Neki od markera su: Kosančićev venac, Karađorđeva ulica, Savsko pristanište, Beton hala, Kula Nebojša, priobalni bedem donjeg grada Beogradske tvrđave, Barutana… Osnovni istraživački fokus je postavljen na analize i re-definicije konteksta lokacije – prostornog, istorijskog, kulturološkog i društvenog.

Student: 
Jelena Petrović

Opis projekta:
MUZEJ BEOGRADSKE TVRĐAVE, Beograd

Bedemi su od davnina služili da posetioce drže podalje, dok ih danas, nasuprot tome, oni privlače. I pored gubitka prvobitne odbrambene funkcije i rigoroznih uslova zaštite ovih objekata kulture, ovi prostori su i dalje atraktivni posetiocima, ali im nisu dovoljno dostupni.

Projekat predstavlja transformaciju identiteta bedema u okvirima zaštićenih kulturno-istorijskih celina, transformaciju odnosa prema kulturnom nasleđu i adaptaciju Severozapadnog bedema Gornjeg grada u tokove savremenog života posredstvom savremene intervencije u arhitekturi, kao odraz potrebe i duha savremenih korisnika.

Savremena arhitektonska intervencija tretira Severozapadni bedem kao glavni element i eksponat novoprojektovanog Muzeja koji privlači i prezentuje Beogradsku tvrđavu i sve njene istorijske faze ispod i iznad zemlje, čime se nastoji da istovremeno očuva vrednosti nasleđa i odgovori na potrebe korisnika u savremenom vremenu. Na taj način je stvoren aktivan odnos između korisnika i prostora koji se međusobno dopunjuju transformišući identitet srednjevekovne fortifikacije u element savremenog života grada.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492