UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 07/10/2016 Ključne reči:

201516_MASA-U24023_Aleksandra-Nedeljkovic

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
II godina – 4. semestar
MODUL URBANIZAM

MASA-U24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
LUKA RAZLIČITOSTI – Re-invencije javnih prostora i sadržaja Riječkog zaliva

Nastavnik:
dr Vladan Đokić, redovni profesor

Mesto na kojem Sredozemno more najdalje zalazi u evropsko kopno zauzima grad Rijeka. Okrenut moru, na nepresušnim izvorima slatke vode, grad ima privredne resurse, bogatu istoriju, kulturu i dinamičan urbani život. Otvoreni grad i tolerantno društvo, različitost i razmena kulturnih vrednosti svojstveni lučkom gradu, Rijeku kandiduju za prestonicu kulture Evrope za 2020. godinu. Na lokaciji Potok predviđeni su: Muzej grada, Muzej moderne i savremene umetnosti, Dečiji centar kulture i edukacije, Biblioteka. Kroz diplomski rad se ispituje materijalizacija i forma novih sadržaja kulture i javnih prostora na vodi, slanoj i slatkoj, koji konkretizuju temu re-invencije grada.

Student:
Aleksandra Nedeljković

Flickr : 2015/16 MAS Arhitektura – Master završni rad

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

MASA-24023hexa293