УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М7 - Пројектантска радионица Date: 26/12/2013 Кључне речи:

Модул М7 – Пројектантска радионица

Radionica-Marcetic

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М7 – Пројектантска радионица: Курс М7.3. – Радионица 3 – Пројекат – објекат – ДЕТАЉ

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 2 ЕСПБ

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА РАДИОНИЦЕ:
Четвртак, 26.12.2013. године: посета градилиштима, анализа, прикупљање потребног материјала и дискусија на задату тему детаља.
Понедељак, 30.12.2013. године, у термину вежбања, 16:30–20:00: представљање прикупљеног материјала, анализа и разрада на задату тему детаља.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Предаја пројекта је предвиђена у термину консултација: јануар 2014. године, после празника.
Тачан термин предаје ће се усагласити директно на вежбама.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:

НАСТАВНИК:
арх. Драган Марчетић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА: 215

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЗАДАТАК:
Анализирати и вредновати детаље објеката стамбене архитектуре у процесу изградње.
Детаљ је могуће посматрати, анализирати и вредновати кроз пројекат, као и кроз изведену форму. Зрелост архитекте огледа се кроз његов приступ детаљу. Детаљ одражава искреност и вештину архитекте, његову жељу да се приближи свом будућем објекту, посвећеност и знање. Детаљ представља пре свега скуп естетских и технолошких проблема који прате пројектантски процес до коначне изградње целокупног објекта. Он на објекту представља посвећеност пројекту и будућем објекту. Детаљи су симбиоза естетике и технике где се на једном месту прожимају лепота и квалитет. Приступ детаљима је пропраћен одговарајућом вештином и решавањем проблемских ситуација које се тичу сваког детаља понаособ.
Детаљ објекта је производ пројекта, израженог кроз вештину архитекте, али исто тако и кроз спремност и зрелост инвеститора као улагача средстава у објекат, односно способност извођача у градитељском процесу. Кроз детаљ објекта се на крају види сублимација вештине и осмишљености, логичности и складности пројекта од стране архитекте, уложеног новца у објекат од стране инвеститора, али исто тако и искуства, знања и спремности извођача да се објекат заврши до самог краја и преда на коришћење будућим корисницима. На тај начин настаје стварање сопствене историје објекта који ће наставити живот и након учесника у изградњи објекта.
Кроз посету градилиштима објеката стамбене архитектуре, конкретно на лицу места, уз анализу, адекватне записе и снимке, опипљивост довршених и недовршених детаља, створити подлогу за вредновање и закључке на тему детаља.

ЦИЉЕВИ И МЕТОД РАДА:
Подстицање креативности, аналитичности и критичког става у изучавању довршених и недовршених детаља на примерима једнопородичног и вишепородичног стамбеног објекта.

РЕЗУЛТАТИ РАДИОНИЦЕ:
Пројекат детаља са свим потребним елементима завршне обраде, решеним технолошким захтевима и анализом.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс М7.3. – Пројекат – објекат – ДЕТАЉ

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер