УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 25/08/2017 Кључне речи:

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
ИНТЕРПОЛАЦИЈА
Наставник: арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Истраживање могућности трансформације, редефиниције и афирмације потенцијала локације, архитектуром и садржајима.
Просторни оквир: сегмент блока у између улица Тадеуша Кошћушка, Узун Миркове, Цара Уроша и Цинцар Јанкове.

Однос града и архитектуре одређен је урбанистички и типолошки у форму вишенаменских градских центара који представљају најразноврсније склопове садржаја чији је крајњи исход стварање јавних градских простора или, прецизније, простора са јавним коришћењем. Пословање, администрација, трговина, угоститељство, информационо-презентациони садржаји, рекреација… jесу само неки од садржаја којима се формулише структура затворених / отворених, урбаних, активних, комуникативних простора са одликама градског центра.

Студент:
Дарија Рашета

Опис пројекта:
Предметну локацију обухвата блок омеђен улицама Цара Уроша, Тадеуша Кошћушка, Узун Миркова и Цинцар Јанкова.

С обзиром да се на локацији налазе остаци некрополе, главни садржај је археолошко налазиште. Као допунски садржаји се јављају библиотека, галерија и ресторан доступни посетиоцима налазишта и архив, канцеларије и лабораторије доступне запосленима. Садржаји су намењени свим корисницима овог подручја.

Структура објекта наглашава контраст предметне локације и њене околине густо изграђеног градског ткива. Наглашена је проточност локације, као и пешачке путање, које су саставни део обиласка археолошког налазишта.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157685598592473

Повратак на главну страну веб изложбе:

M02hexa180