УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 19/07/2016 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 2. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
ИНТЕРПОЛАЦИЈА
Наставник: арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Истраживање могућности трансформације, редефиниције и афирмације потенцијала локације, архитектуром и садржајима.
Просторни оквир: сегмент блока у између улица Тадеуша Кошћушка, Узун Миркове, Цара Уроша и Цинцар Јанкове.

Однос града и архитектуре одређен је урбанистички и типолошки у форму вишенаменских градских центара који представљају најразноврсније склопове садржаја чији је крајњи исход стварање јавних градских простора или, прецизније, простора са јавним коришћењем. Пословање, администрација, трговина, угоститељство, информационо-презентациони садржаји, рекреација… jесу само неки од садржаја којима се формулише структура затворених / отворених, урбаних, активних, комуникативних простора са одликама градског центра.

Студент:
Филин Бенчина

Опис пројекта:
Музеј аутомобилизма + пословање

Музеј је смештен у самом контексту свог настанка, непосредно уз некадашњу трасу гран прија, а његов дизајн активно повезује изложбу и шире окружење. Сам објекат тежи да креира независан однос са спољним светом и посетиоца максимално усмери на изложбени простор, стварајући свет за себе. Овакав унутрашњи простор, у зависности од тематике, може бити порозан или херметички затворен.

Музеј је тематски подељен у две целине: надземна – порозна и подземна – херметички затворена. У надземној – порозној, основни принцип изложбе је презентација. Овде, путем пасарела, посетилац приступа изложеним аутомобилима и сагледава их, а са зидова добија додатне информације о експонатима. Подземна етажа – херметички затворена функционише по принципу симулације, где посетиоци пратећи путање светлости и сенке доспевају у просторије у којима се симулира трка болида, брзина и механика. Идеја је да посетиоци изграде постепено осећај спољашњег контекста крећући се кроз тематске целине.
Трећи део, са главним приступом из улице Цара Уроша, намењен је пословању, администрацији музеја и продајном салону аутомобила. На тај начин прича из прошлости која се прича има свој наставак у садашњости и води ка будућности.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157671130606016

Повратак на главну страну веб изложбе:

M02hexa180