УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 19/07/2016 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 2. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
ИНТЕРПОЛАЦИЈА
Наставник: арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Истраживање могућности трансформације, редефиниције и афирмације потенцијала локације, архитектуром и садржајима.
Просторни оквир: сегмент блока у између улица Тадеуша Кошћушка, Узун Миркове, Цара Уроша и Цинцар Јанкове.

Однос града и архитектуре одређен је урбанистички и типолошки у форму вишенаменских градских центара који представљају најразноврсније склопове садржаја чији је крајњи исход стварање јавних градских простора или, прецизније, простора са јавним коришћењем. Пословање, администрација, трговина, угоститељство, информационо-презентациони садржаји, рекреација… jесу само неки од садржаја којима се формулише структура затворених / отворених, урбаних, активних, комуникативних простора са одликама градског центра.

Студент:
Анђела Радовановић

Опис пројекта:
Нова структура својим уређењем треба да подржи постојеће објекте који се налазе у окружењу, као и да својим обликовањем и карактером представи одраз новог времена у простору у којем је карактеристична историјска слојевитост.

Главна идеја јесте постављање структуре која представља контраст у односу на сам контекст. Постављање конструкције која напада простор и не прилагођава се истом, даје нови идентитет простору. Контраст у односу на окружење се пре свега односи на транспарентност простора, односно фасаде која је замишљена као платно на којем се рефлектује оно што се унутар објекта одвија.

Транспарентност омогућава да се створи отвореност у ограниченом простору. Могућност преплитања спољашњег и унутрашњег простора.

Мера транспарентности утиче на стварање приватног односно јавног простора.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157671130606016

Повратак на главну страну веб изложбе:

M02hexa180