UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 06/04/2015 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2014/15

I godina – 1. semestar
MODUL ARHITEKTURA

STUDIO M01A – PROJEKAT:
BEOGRADSKA ČUBURA – DISKONTINUITET GRADA
Nastavnik: mr Aleksandar Videnović, docent

Viši stepen školovanja mladih arhitekata, traga za novim principima rešavanja složenijih problema u urbanoj sredini u projektovanju gradskih poteza i blokova, uvažavajući sve njihove prirodne i stečene odlike. Cilj nastave je upoznavanje budućih arhitekata sa obavezama struke prema budućim korisnicima.

Potrebno je, da se na kreativan, smeo i studiozan način pristupi transformaciji okruženja, zanimljivih a do sada nedovoljno i neadekvatno tretiranih delova grada, koje uprkos atraktivnim pozicijama i značajnim potencijalima, kao posledica okolnosti koje nas zatiču, prati diskontinuitet u formiranju urbane slike.

Student: 
Andreja Sikimić

Opis projekta:
Lokacija na kojoj je planirana intervencija je Gradić Pejton, na Čuburi, u Beogradu. Blok se nalazi između ulica Patrijarha Varnave, Mačvanske i Čuburske. U želji da se očuva duh i atmosfera postojećeg privremenog kompleksa, projektovan je kompleks poslovno-stambenog sadržaja. Objekat je formiran kaskadno, od susednog bloka na koji se naslanja, ka parku.

Rasporedom prizemnih jedinica poslovnog karaktera, omogućeno je stvaranje otkrivenih i natkrivenih prostora. Odabrani modul je 6/6m. Procesom rada, istraživani su međusobni odnosi kvadratnih modula, radi ostvarivanja neometane komunikacije kroz blok. Projektovan je tako da mu je moguće prostupiti sa 3 strane, kroz ukupno 5 prolaza.

Oblikom i rasporedom stambenih jedinica na spratovima, omogućeno je stvaranje otvorenih atrijuma, koji otvaraju prostor unutar bloka ka kom su okrenute jedinice i erkeri sa terasama. Unutar ovih atrijuma je zasađeno visoko rastinje koje neometano raste, i na taj način stvara zelenu oazu unutar bloka. Ovakav način projektovanja omogućava dobro provetravanje i zadovoljavajuću insolaciju, stvarajući neometanu vizuru ka parku i susednih blokovima.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/sets/72157650619376520/