UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 06/10/2016 Ključne reči:

201516_MASA-A24023_Tijana-Simikić

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
II godina – 4. semestar
MODUL ARHITEKTURA

MASA-A24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
ARHITEKTURA I ČETIRI ELEMENTA (VATRA, ZEMLJA, VAZDUH, VODA)

Nastavnik: arh. Miodrag Mirković, redovni profesor

Tematski okvir: Hibrid muzejsko-galerijskog izlaganja i komplementarnih sadržaja
Prostorni okvir: Rt Novog Beograda (ušće Save u Dunav)

Cilj rada na master projektu je uspostavljanje veze grada i reke kroz analizu i razumevanje društvenog konteksta i prostornih zahteva zadate lokacije. Posebna pažnja usmerena je ka individualnom formiranju stava o prostorno-funkcionalnoj zastupljenosti pojedinih predloženih sadržaja u okviru celine projekta.

Student:
Tijana Simikić

Flickr : 2015/16 MAS Arhitektura – Master završni rad

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

MASA-24023hexa293