UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 17/08/2018 Ključne reči:

STUDIO M01A – PROJEKAT:
4 ELEMENTA : 4 PAVILJONA : JURIJA GAGARINA : NOVI BEOGRAD

Nastavnik:
dr Vladimir Milenković, vanredni profesor

Isprojektovati Paviljon u zoni Bulevara Jurija Gagarina. Obim intervencije izabrati tako da odgovara realnoj prostornoj, ali i stilskoj mutaciji konteksta, u skladu sa zadatim programom. Četiri paviljona tematizovati osnovnim elementima: zemlja, voda, vazduh, vatra, a infrastrukturu posmatrati kao peti element: etar. Program paviljona definisati u polju nauke, obrazovanja, sporta i rekreacije, šire posmatrano i u polju usluga koje su komplementarne savremenom univerzitetskom životu i radu.

“Zamislite kompleksnost u kojoj nije reč samo o tome da se nosi zemlja, voda, vazduh i vatra, već da se, iskreno, zauvek, i univerzalno poseduje gravitacija, elektromagnetizam, jaka nuklearna i slabe nuklearne sile (a da ne pominjemo nijednu posebnu silu koja tek treba da bude otkrivena). Vreme je da se vratimo Etru kao naučno prihvaćenoj sili, pre nego grčkoj mitologiji.”
D. J. O’Donnell, S.E. Bell, Plato and Aristotle’s Ether: Revisited and Redefined, 2013

Student:
Ema Vasilijević

Opis projekta:
„Da svet nije najpre moje sanjarenje, moje bi se biće odmah zatvorilo u svoje predstave, uvek bi bilo samo savremenik i rob sopstvenih oseta. Bez raspusta koji mu nudi san, ne bi moglo da postane svesno svojih predstava.“
Paul Éluard

scenografija+notacija pokreta, spektakl

Ovaj rad istražuje alate koji koriste koncept pokreta.

Određujući ulicu Jurija Gagarina kao „situaciju spektakla“, kretanje stanovnika utiče i na pojavu fenomena koji predstavlja prekretnicu u načinu interpretacije i upotrebe prostora u gradu. Različiti prostori postaju aktivan deo uspostavljanja nove slike i drugačijeg kulturnog okruženja, mesta gde se „sagorevanjem pojedinca stvara energija kojom se pokreće spektakl.“

Racionalizacija plesnih i koreografskih notacija omogućava prevođenje kretanja u skupove diskretnih pokreta. Koherentna komunikacija funkcije i iskustva. Prostor postaje trenutak komunikacije. U okviru ponavljanja i sekvencijalnog pomeranja kroz numerisane tačke, stvoren je ritam u kojima stanovnici mogu obavljati i zauzimati prostore novih gustina. Izazov publike, kao kasnije pozvane stanovnike, da osete i dodirnu nameru predstave koja se pojavljuje unutar složenosti kretanja.

Pojam ponavljanja, ritma i šablona označava vitalni potencijal za kvalifikovanje kretanja u svemiru i postavlja pitanje kako se ovi segmenti pokreta mogu artikulisati u kvantitativnoj (fizičkoj) materiji.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157698944125875

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

M01hexa_180