UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Kurs 22.1. – Arhitektonske konstrukcije 3

  By Arhitektonski fakultet on 10/12/2013
  5. semestar Upoznavanje sa osnovnim principima industrijalizovane i prefabrikovane gradnje. Sticanje osnovnih znanja o industrijskim sistemima gradnje prefabrikovanih skeletnih i panelnih objekata realizovanih u armiranom betonu i u drvetu. Upoznavanje sa logikom projektovanja, konstruisanja i gradnje objekata sa skeletnom i panelnom armirano-betonskom i drvenom prefabrikovanom konstrukcijom, prefabrikovanim i poluprefabrikovanim masivnim i lakim fasadnim sklopovima i principima projektovanja i izvođenja spojeva. Cilj nastave na ovom predmetu je unapređenje postojećeg znanja iz oblasti arhitektonskih konstrukcija, uz upoznavanje sa principima i sistemima industrijske gradnje, kao neophodnih znanja u daljem uspešnom savladavanju nastavnog programa na master studijama.
 • Kurs 22.2. – Organizacija građenja i osnove menadžmenta

  By Arhitektonski fakultet on 10/12/2013
  6. semestar