UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

AF - prijemni ispit - baner - MAS

DINAMIKA UPISA 

Sreda, 27. septembar 2023. godine – UPIS BUDŽETSKIH STUDENATA, na studijske programe MAS – Arhitektura i MAS-Integralni urbanizam. 

Četvrtak, 28. septembar 2023. godine – UPIS BUDŽETSKIH STUDENATA, na studijski program MAS – Unutrašnja arhitektura; UPIS BUDŽETSKIH STUDENATA do popune kvote na sva tri studijska programa MAS-Arhitektura, MAS-Integralni urbanizam i MAS-Unutrašnja arhitektura; UPIS SAMOFINANSIRAJUĆIH STUDENATA na sva tri studijska programa MAS-Arhitektura, MAS-Integralni urbanizam i MAS-Unutrašnja arhitektura; kao i MAS-Arhitektura studije na engleskom jeziku  

 • Prozivanje kandidata, sala 301 po grupama i satnici. Upis posle prozivke u sali 217 

Sreda, 27. septembar 2023. godine, 11:00 sati, sala 301 AF 

MAS – Arhitektura 27.09.2023. 

 • U 11.00 sati, u sali 301 Arhitektonskog fakulteta, počinje prozivanje za prvu grupu, po redosledu na Rang listi MAS – Arhitektura, za kandidate koji su stekli pravo na upis na master akademske studije – Arhitektura, do odobrene kvote od 118 budžetskih mesta na sva četiri modula i to: 75 mesta na modulu Arhitektura, 11 mesta na modulu Urbanizam, 21 mesto na modulu Arhitektonske tehnologije i 11 mesta na modulu Arhitektonsko konstrukterstvo. 
 • Grupe i satnica za prozivku MAS – Arhitektura

Grupa 1: rang 1 do 60, u 11:00 časova  

Grupa 2: rang 61 do 118, u 16:00 časova  

 • Kandidati sa rangom 66, 70, 76, i 112 ne dolaze prvog dana na prozivku, jer se ne mogu upisati na budžet.
 • Kandidat, prilikom prozivke, bira na koji modul se upisuje tako što dobija karticu sa oznakom modula na koji se upisuje i sa kojom odlazi u aulu sa svom potrebnom dokumentacijom za upis. 
 • Kandidat može izabrati bilo koji modul na kome je u trenutku prozivke ostalo slobodnih mesta. 
 • Kandidat koji je prozvan može dobrovoljno izabrati i da se umesto u statusu budžetskog studenta, upiše u statusu samofinansirajućeg studenta, ukoliko su sva budžetska mesta na željenom modulu popunjena. U tom slučaju, prilikom prozivke, kandidat potpisuje izjavu o odustajanju od budžetskog statusa i na dalje se tretira kao samofinansirajući student pa se kao takav MORA POJAVITI U ČETVRTAK na prozivci za samofinansirajuće studente. 

 

 MAS – Integralni urbanizam 27.09.2023. 

 • U 17:00 sati, u sali 301 Arhitektonskog fakulteta, počinje prozivanje za sve kandidate koji su stekli pravo na upis na master akademske studije – Integralni urbanizam, do odobrene kvote od 21 budžetskog mesta. Na prozivku dolaze svi kandidati sa konačne rang liste,  MAS Integralni urbanizam, osim kandidata sa rangom 1 jer je strani državljanin.

Četvrtak, 28. septembar 2023. godine, 10:00 sati, sala 301 AF 

MAS – Unutrašnja arhitektura 28.09.2023. 

 • U 10:00 sati, u sali 301 Arhitektonskog fakulteta, počinje prozivanje za sve kandidate koji su stekli pravo na upis na master akademske studije – Unutrašnja arhitektura, do odobrene kvote od 21 budžetskog mesta. Dolaze svi kanditati na konačnoj rang listi, MAS Unutrašnja arhitektura.

 

MAS – Arhitektura -28.09.2023. 

 • U 11:00 sati, u sali 301 Arhitektonskog fakulteta, počinje prozivanje kandidata za MAS Arhitektura do popune kvote za budžetske studente (118 mesta), počevši od najbolje rangiranog neupisanog kandidata sa konačne rang liste MAS Arhitektura, ukoliko je posle prvog dana ostalo praznih mesta. 
 • Nakon završene procedure za popunu kvote za budžetska mesta, vršiće se prozivka za popunu samofinansirajućih mesta za MAS Arhitektura. 
 • Procedura prozivke i upisa za budžetska mesta je ista kao prvog dana upisa. 
 • Ukoliko kandidat nije prisutan kada ga prozovu, NASTAVLJA SE SA PROZIVANJEM SLEDEĆEG KANDIDATA po redosledu na rang listi. 
 • Ako kandidat zakasni i dođe na prozivku nakon što je prozvan, ODMAH mora da se javi komisiji u sali 301 i MOĆI ĆE DA UPIŠE SAMO MODUL NA KOME JE PREOSTALO MESTA ZA UPIS. 
 • Prozivka za MAS – Arhitektura samofinansiranje, vrši se prozivanjem po redosledu sa konačne Rang liste MAS – Arhitektura počevši od najbolje rangiranog neupisanog kandidata, do popune samofinansirajućih mesta na sva četiri modula. 
 • Kandidat, prilikom prozivke, bira na koji modul se upisuje tako što dobija karticu sa oznakom modula na koji se upisuje i sa kojom odlazi u aulu sa svom potrebnom dokumentacijom za upis. 
 • Kandidat može izabrati bilo koji modul na kome je u trenutku prozivke ostalo slobodnih mesta. 
 • Grupe i satnica za prozivku MAS – Arhitektura

Grupa 1: svi neupisani kandidati od rang 1 do 118, rang 119 do 140, u 11:00 časova  

Grupa 2: rang 141 do 183, u 13:00 časova  

 

MAS – Integralni urbanizam 28.09.2023. 

 • U 14:00 sati, u sali 301 Arhitektonskog fakulteta, počinje prozivanje svih neupisanih rangiranih kandidata sa konačne rang liste za MAS Integralni urbanizam do popune kvote za budžetske studente (21 mesto), počevši od najbolje rangiranog ne upisanog kandidata sa konačne rang liste MAS Integralni urbanizam, ukoliko je posle prvog dana ostalo praznih mesta. 
 • Nakon završene procedure za popunu kvote za budžetska mesta, vršiće se prozivka za popunu samofinansirajućih mesta za MAS Integralni urbanizam. 
 • Procedura prozivke i upisa za budžetska mesta je ista kao prvog dana upisa. 
 • Ukoliko kandidat nije prisutan kada ga prozovu, NASTAVLJA SE SA PROZIVANJEM SLEDEĆEG KANDIDATA po redosledu na rang listi. 
 • Ako kandidat zakasni i dođe na prozivku nakon što je prozvan, ODMAH mora da se javi komisiji u sali 301 i MOĆI ĆE DA UPIŠE SAMO MODUL NA KOME JE PREOSTALO MESTA ZA UPIS. 
 • Prozivka za MAS – Integralni urbanizam samofinansiranje, vrši se prozivanjem po redosledu sa konačne Rang liste MAS – Integralni urbanizam počevši od najbolje rangiranog neupisanog kandidata, do popune 11 samofinansirajućih mesta.

 

MAS – Unutrašnja arhitektura 28.09.2023. 

 • U 14:00 sati, u sali 301 Arhitektonskog fakulteta, počinje prozivanje svih neupisanih rangiranih kandidata sa konačne rang liste za MAS Unutrašnja arhitektura do popune kvote za budžetske studente (21 mesto), počevši od najbolje rangiranog ne upisanog kandidata sa konačne rang liste MAS Unutrašnja arhitektura, ukoliko je posle jutarnje prozivke ostalo praznih mesta.
 • Nakon završene procedure za popunu kvote za budžetska mesta, vršiće se prozivka za popunu samofinansirajućih mesta za MAS Unutrašnja arhitektura. 
 • Procedura prozivke i upisa za budžetska mesta je ista kao prvog dana upisa. 
 • Ukoliko kandidat nije prisutan kada ga prozovu, NASTAVLJA SE SA PROZIVANJEM SLEDEĆEG KANDIDATA po redosledu na rang listi. 
 • Ako kandidat zakasni i dođe na prozivku nakon što je prozvan, ODMAH mora da se javi komisiji u sali 301 i MOĆI ĆE DA UPIŠE SAMO MODUL NA KOME JE PREOSTALO MESTA ZA UPIS. 
 • Prozivka za MAS – Unutrašnja arhitektura samofinansiranje, vrši se prozivanjem po redosledu sa konačne Rang liste MAS – Integralni urbanizam počevši od najbolje rangiranog neupisanog kandidata, do popune 11 samofinansirajućih mesta.

Ukoliko se u četvrtak 28.09.2023. godine, ne popune sva raspoloživa mesta na svim studijskim programima, u petak 29.09.2023. godine u 9:30 sati u sali 301 Arhitektonskog fakulteta, vršiće se prozivanje za kandidate prema redosledu na konačnoj rang listi, do popunjavanja kvote za upis na svim studijskim programima.  

Ukoliko se ni tada ne popune sva raspoloživa mesta, biće blagovremeno raspisan drugi krug prijema za sve studijaske programe na kojima je ostalo nepopunjenih mesta.