UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

POZIVNICA-2

Pozivamo vas da prisustvujete otvaranju izložbe stručno – umetničkih ostvarenja
v. prof. arh. Igora Rajkovića na Ahitektonskom fakultetu.
Četvrtak, 28.09.2023. god. u 19:00 časova, sala 200.

Biografija

Igor Rajković (1970), diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu (1996). Angažovanje u radu u nastavi na istom fakultetu započinje (1996) na Katedri za arhitektonsko i urbanističko projektovanje. Trenutno je u zvanju vanrednog profesora na Departmanu za arhitekturu i rukovodilac Master akademskih studija – Unutrašnja arhitektura na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu. 

Paralelno sa pedagoškim, bavi se i stručno–umetničkim radom u okviru STU.DIA d.o.o. (od 2003, osnivač sa N. Fotirićem). Autor je velikog broja arhitektonsko-urbanističkih projekata, u koje spada nekoliko desetina izvedenih objekata i rekonstrukcija, kao i gotovo 300 realizovanih enterijera i prostora za izlaganje u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je nagrada i priznanja na međunarodnim i domaćim arhitektonsko–urbanističkim konkursima, kao i nagrada na međunarodnim smotrama arhitekture i urbanizma na kojima redovno izlaže. Objekat Air and Space Museum (Peking, Kina) je nagrađen Poveljom Udruženja arhitekata Srbije za izvedeno delo naših arhitekata koje je realizovano u inostranstvu za 2015. godinu (Autori: B. Hetzel d.i.a., N. Fotirić d.i.a. i I. Rajković d.i.a). Projekat Masterplan Beijing futura city (Peking, Kina) je nagrađen prvom nagradom u kategoriji Urbanistički projekti i realizacije (2012) na 22. Salonu urbanizma u Nišu (autori: B. Hetzel, N. Fotirić i I. Rajković). 

Autor je i pisanih dela. Svoje radove objavljuje kako u stručnim publikacijama i periodici, tako i u naučnim časopisima i na međunarodnim skupovima. Jedan je od autora stručnih monografija: UB-AF MUAD ŠKOLA ARHITEKTURE UNUTRAŠNJEG PROSTORA (2023., sa Kordić, M., Rakonjac, I., Zorić, A.), ARHITEKTURA U KOSMOSU (2013., sa S. Rajovićem) i X (2009., sa N. Fotirićem). Svoj doprinos razvoju umetničko-naučne oblasti arhitekture ostvario je i kroz članstva u strukovnim organizacijama, kao i članstvom u savetu Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta.