UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

1

Na Arhitektonskom fakultetu se u toku ove nedelje u Svečanoj sali 200 održava izložba semestralnih studentskih radova izbornog predmeta “Arhitektura u kontekstu”, koji vodi Prof. dr Eva. Vaništa Lazarević sa asistentom dr Jelenom Marić. U ime fakulteta, izložbu odnosno žiriranje je otvorio Prodekan za finansije, prof. Dušan Ignjatović.

Iako je odavno jasno da je saradnja akademije i privrede korisna i veoma potrebna u edukaciji, ona se retko dešava. Inicijativa je u ovom slučaju pokrenuta od Nemačke kompanije Horman (www.hormann.rs) preko ličnih kontakata i rezultirala je podelom tri novčane nagrade i još dve u obliku knjiga a za studentske radove koju su upotrebili Hormanove proizvode – vrata i prozore.

Žiri su izabrali sami studenti: Prof. Zoran Djukanović, AF i arh. Maja Lalić, Mikser, s obzirom da su teme bile urbana reciklaža industrijskog nasleđa te predstavnici Hormanna, Direktor Bojan Simović i arh. Nina Mijatović nisu imali lak zadatak, jer su svi radovi imali pre svega zanimljive socijalno osvešćene i zelene koncepte.

1. Nagrađeni rad: stud. Luka Stevanovic
2. nagrađeni rad: Jasmin Rastić, Simona Radojević i Marija Itov
3. nagrađeni rad: Ilija Jovanović

Prvonagrađeni rad Luke Stevanovića ponudio je sopstveno kreiran softver koji će u praksi obogatiti Hormanovu ponudu na tržištu.
Uočen je veliki trud čitave grupe i posebna vrsta entuzijazma koju kreira i takmičarski duh.

6

3

2

4