UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Letnja škola BEST „Probudite se arhitekte, imamo postindustrijsko područje za redizajniranje“

BEST-logo-biale

BEST Gliwice je jedna od 86 lokalnih grupa Odbora evropskih studenata tehnologije – dobrovoljne, neprofitne, politički neutralne međunarodne studentske asocijacije, čiji je glavni cilj razvoj evropske studentske zajednice međusobnim integrisanjem akademskih, studentskih i poslovne zajednice. Više informacija o BEST-u možete pronaći na sledećim sajtovima: https://bestgliwice.pl/home , https://www.best.eu.org/index.jsp .

Od 15. do 24. jula 2023. BEST Gliwice organizuje naučni kurs pod nazivom „Probudite se arhitekte, imamo postindustrijsko područje za redizajniranje“, posvećen temi arhitektonskog dizajna, sa posebnim naglaskom na redizajniranju neiskorišćenih, postindustrijskih zona regiona Gornje Šlezije (više informacija o kursu možete pronaći na njegovoj veb stranici https://summer.bestgliwice.pl/).

Događaj će se održati u Glivicama u Poljskoj i sastojaće se od ukupno 29 akademskih sati koje će voditi profesionalni predavači sa Šleskog tehnološkog univerziteta i spoljni profesionalci koji sarađuju sa nama. Osim akademske, kurs će sadržati i kulturne, razgledačke i slobodne aktivnosti, sa ciljem da se međusobno integrišu polaznici koji dolaze iz svih zemalja Evrope.

Rok za prijavu na kurseve ove sezone je 13. mart 2023. godine.

Studenti Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta ostvaruju pravo na dodatna 3 ESPB kredita ukoliko pohađaju kurs. Molbe za dodatne kredite sa potvrdom o učešću slati na mejl Prodekana za afirmaciju kvaliteta i saradnju sa javim sektorom, prof. dr Ksenije Lalović: prodekan.za.afirmaciju.kvaliteta@arh.bg.ac.rs